Yêu cầu báo giá

Máy đo độ nghiêng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
3352H-1-102 Image 3352H-1-102 Bourns Inc. POT 1.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
3352T-1-505LF Image 3352T-1-505LF Bourns Inc. POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.72 RFQ
3352H-1-253 Image 3352H-1-253 Bourns Inc. POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
EVL-HFAA05A53 Image EVL-HFAA05A53 Panasonic Electronic Components POT THUMBWHEEL 5K OHM AUDIO $0.00 RFQ
3352E-1-103 Image 3352E-1-103 Bourns Inc. THUMBWHEEL POT 10K 0.5W TOP ADJ $1.29 RFQ
3352V-1-202 Image 3352V-1-202 Bourns Inc. POT 2.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
3345P-1-201T Image 3345P-1-201T Bourns Inc. THUMBWHEEL POT 200 1W TOP ADJ $10.64 RFQ
91AR2KLF Image 91AR2KLF TT Electronics/BI TRIMMER 2K OHM 3/8" CERMET TH $1.43 RFQ
3352E-1-202 Image 3352E-1-202 Bourns Inc. POT 2.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
3352P-1-205LF Image 3352P-1-205LF Bourns Inc. POT 2.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352H-1-201LF Image 3352H-1-201LF Bourns Inc. POT 200 OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352H-1-501 Image 3352H-1-501 Bourns Inc. POT 500 OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
EVL-HFKA01A24 Image EVL-HFKA01A24 Panasonic Electronic Components POT 20K OHM THUMBWHEEL AUDIO $0.00 RFQ
3352P-1-105LF Image 3352P-1-105LF Bourns Inc. POT 1.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ
3352K-1-501LF Image 3352K-1-501LF Bourns Inc. POT 500 OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352W-1-104 Image 3352W-1-104 Bourns Inc. POT 100K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
EVL-HFKA01B24 Image EVL-HFKA01B24 Panasonic Electronic Components POT 20K OHM THUMBWHEEL LINEAR $0.00 RFQ
3352W-1-253LF Image 3352W-1-253LF Bourns Inc. POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352W-1-503LF Image 3352W-1-503LF Bourns Inc. POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ
3352T-1-503LF Image 3352T-1-503LF Bourns Inc. POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ
EVL-HFAA06B14 Image EVL-HFAA06B14 Panasonic Electronic Components POT 10K OHM THUMBWHEEL LINEAR $0.00 RFQ
3352E-1-103LF Image 3352E-1-103LF Bourns Inc. THUMBWHEEL POT 10K 0.5W TOP ADJ $1.53 RFQ
3352K-1-200 Image 3352K-1-200 Bourns Inc. POT 20 OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
3352P-1-104LF Image 3352P-1-104LF Bourns Inc. POT 100K OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
EVL-HFAA01A53 Image EVL-HFAA01A53 Panasonic Electronic Components POT 5K OHM THUMBWHEEL AUDIO $0.00 RFQ
3352H-1-200LF Image 3352H-1-200LF Bourns Inc. POT 20 OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352E-1-201LF Image 3352E-1-201LF Bourns Inc. POT 200 OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352H-1-503LF Image 3352H-1-503LF Bourns Inc. POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ
3352K-1-503LF Image 3352K-1-503LF Bourns Inc. POT 50K OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352K-1-200LF Image 3352K-1-200LF Bourns Inc. POT 20 OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352P-1-102LF Image 3352P-1-102LF Bourns Inc. POT 1.0K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ
3352P-1-200 Image 3352P-1-200 Bourns Inc. POT 20 OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
3352W-1-201LF Image 3352W-1-201LF Bourns Inc. POT 200 OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ
3352V-1-505LF Image 3352V-1-505LF Bourns Inc. POT 5.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.72 RFQ
3352P-1-253LF Image 3352P-1-253LF Bourns Inc. POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3352H-1-253LF Image 3352H-1-253LF Bourns Inc. POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
1625938-3 TE Connectivity Passive Product POT 10K OHM THUMBWHEEL AUDIO $0.00 RFQ
3352H-1-500LF Image 3352H-1-500LF Bourns Inc. POT 50 OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
91AR1KLF Image 91AR1KLF TT Electronics/BI TRIMMER 1K OHM 3/8" CERMET TH $1.43 RFQ
3352E-1-253 Image 3352E-1-253 Bourns Inc. POT 25K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
3352P-1-103LF Image 3352P-1-103LF Bourns Inc. POT 10K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ
3352P-1-504LF Image 3352P-1-504LF Bourns Inc. POT 500K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ
EVL-HFKA05B54 Image EVL-HFKA05B54 Panasonic Electronic Components POT THUMBWHEEL 50K OHM LINEAR $0.00 RFQ
1625938-5 TE Connectivity Passive Product POT 220 OHM THUMBWHEEL LINEAR $0.00 RFQ
3352E-1-500LF Image 3352E-1-500LF Bourns Inc. POT 50 OHM THUMBWHEEL CERM ST $0.90 RFQ
3345P-1-202T Image 3345P-1-202T Bourns Inc. THUMBWHEEL POT 2K 1W TOP ADJ $10.64 RFQ
EVL-HFAA01A54 Image EVL-HFAA01A54 Panasonic Electronic Components POT 50K OHM THUMBWHEEL AUDIO $0.00 RFQ
3345W-1-503T Bourns Inc. THUMBWHEEL POT 50K 1W SIDE ADJ $13.39 RFQ
3352V-1-205 Image 3352V-1-205 Bourns Inc. POT 2.0M OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.29 RFQ
3352W-1-203LF Image 3352W-1-203LF Bourns Inc. POT 20K OHM THUMBWHEEL CERM ST $1.53 RFQ