Yêu cầu báo giá

Trả lại & thay thế

Nếu bạn cần trả lại và thay thế vì vấn đề chất lượng,


trước tiên, bạn nên kiểm tra sản phẩm và cung cấp báo cáo thử nghiệm. Sau khi chứng minh, chúng tôi sẽ chấp nhận trả lại hoặc thay thế của bạn. Và sau đó bạn sẽ được hoàn lại tiền đầy đủ. (Xin lưu ý: chúng tôi sẽ không hoàn lại tiền nếu sản phẩm được sử dụng hoặc sản phẩm bị hỏng.)


Thứ hai, bạn nên điền vào mẫu phê duyệt có liên quan về việc trả lại và thay thế. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hoàn trả và số phê duyệt thay thế.


Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có câu hỏi về sự trở lại của một số sản phẩm cụ thể, vui lòng điền vào mẫu dịch vụ khách hàng và liên hệ với CSR của chúng tôi.