Yêu cầu báo giá

Robotics Kits

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
28985 Image 28985 Parallax Inc. KIT FOR STINGRAY - PING $0.00 RFQ
27312 Parallax Inc. KIT BUMPER SENSORS TODDLER TOES $0.00 RFQ
114090004 Image 114090004 Seeed Technology Co., Ltd ME LED MATRIX 8X16 5VDC $9.99 RFQ
C000064 Image C000064 Arduino 2 WHEELS FOR ROBOT $0.00 RFQ
110090103 Seeed Technology Co., Ltd MBOT-BLUE BLUETOOTH VERSION 1.1 $94.99 RFQ
114990293 Image 114990293 Seeed Technology Co., Ltd RASPIROBOT BOARD V3 $25.00 RFQ
27297 Parallax Inc. KIT STAMPWORKS WITH BS2-IC $0.00 RFQ
30051 Image 30051 Parallax Inc. KIT CMUCAM FOR BOE-BOT $0.00 RFQ
28966 Image 28966 Parallax Inc. ARLO COMPLETE ROBOT SYSTEM $1,075.50 RFQ
RP6V2-C Image RP6V2-C Global Specialties RP6V2 ROBOTIC VEHICLE TANK $269.00 RFQ
110070028 Seeed Technology Co., Ltd TRICYCLE BOT GROVE $30.04 RFQ
110990070 Image 110990070 Seeed Technology Co., Ltd 4WD ARDUINO COMPATIBLE ROBOT PLA $51.00 RFQ
32500 Image 32500 Parallax Inc. ACTIVITY BOT $199.00 RFQ
80080 Image 80080 Parallax Inc. ELEV-8 CRASH PACK $0.00 RFQ
ARX Image ARX Global Specialties ASURO EDU C-PRGRMMBL ROBOT KIT $99.00 RFQ
MIKROE-1670 MikroElektronika BUGGY KIT WITH BATTERY $121.38 RFQ
ROBOT-2WD-KIT Image ROBOT-2WD-KIT Olimex LTD ROBOT CHASSIS KIT W/SERVO MOTORS $15.22 RFQ
KIT0019 DFRobot IR SCANNER KIT 120DEGREE $24.95 RFQ
570-00070 Parallax Inc. 7.2V MOTOR,BRACKET & WHEEL KIT $0.00 RFQ
ROB0010 DFRobot JOHNNY 5 ROBOT KIT $1,400.01 RFQ
80204 Image 80204 Parallax Inc. ELEV-8 FLIGHT CONTROLLER $149.00 RFQ
110990100 Image 110990100 Seeed Technology Co., Ltd SMART SOLAR ROBOT $6.90 RFQ
114990139 Image 114990139 Seeed Technology Co., Ltd LASER ENGRAVER XY-PLOTTER V2.0 $119.99 RFQ
110060010 Image 110060010 Seeed Technology Co., Ltd SHIELD BOT $0.00 RFQ
725-28998 Image 725-28998 Parallax Inc. DUAL PING & IR ACRYLIC STAND $0.00 RFQ
28107 Image 28107 Parallax Inc. KIT BOE-BOT DIGITAL ENCODER $37.99 RFQ
114090001 Image 114090001 Seeed Technology Co., Ltd MBOT EXPANSION PACK SIX LEGGED $24.99 RFQ
114990171 Image 114990171 Seeed Technology Co., Ltd ROBOT GRIPPER $0.00 RFQ
28560 Image 28560 Parallax Inc. MOUSE SENSOR KIT $0.00 RFQ
110990126 Image 110990126 Seeed Technology Co., Ltd MAKEBLOCK ULTIMATE ROBOT KIT $0.00 RFQ
ROB-13175 Image ROB-13175 SparkFun Electronics STD GRIPPER KIT B STRAIGHT MNT $10.63 RFQ
110090037 Image 110090037 Seeed Technology Co., Ltd UARM VACUUM GRIPPER SYSTEM KIT $55.13 RFQ
29321 Image 29321 Parallax Inc. 36 POSITION QUAD ENCODER $39.99 RFQ
ROB0050 DFRobot 4WD MINIQ ARDUINO ROBOT V2.0 $97.75 RFQ
ROB-12629 Image ROB-12629 SparkFun Electronics WHEEL ENCODER KIT $12.95 RFQ
FIT0199-R DFRobot RUBBER WHEEL SET D65MM RED $6.95 RFQ
110990124 Image 110990124 Seeed Technology Co., Ltd MAKEBLOCK STARTER ROBOT $0.00 RFQ
1968 Image 1968 Adafruit Industries LLC KIT MINI PAN-TILT UNASSEMBLED $4.95 RFQ
27915 Parallax Inc. KIT DTMF TRANSCEIVER $0.00 RFQ
KIT-14123 Image KIT-14123 SparkFun Electronics TJBOT WATSON MAKER KIT $0.00 RFQ
910-28015A Image 910-28015A Parallax Inc. SENSOR ULTRASON PING W/BRACKET $53.74 RFQ
114990137 Image 114990137 Seeed Technology Co., Ltd XY-PLOTTER ROBOT KIT V2.0 $0.00 RFQ
ROB0025 DFRobot BARON-4WD ARDUINO MOBILE ROBOT P $49.90 RFQ
110990087 Image 110990087 Seeed Technology Co., Ltd MULTI CHASSIS-4WD ROBOT $45.00 RFQ
27949 Parallax Inc. KIT SRL INKJET PRINTER HPQ7453A $0.00 RFQ
700-00022 Image 700-00022 Parallax Inc. BOE-BOT CHASSIS $21.60 RFQ
27235 Image 27235 Parallax Inc. KIT BS2P24 PRO STARTER $0.00 RFQ
910-32300 Parallax Inc. KIT STARTER PROPELLER & BOOK $0.00 RFQ
110090039 Image 110090039 Seeed Technology Co., Ltd MBOT-BLUE(2.4G VERSION) $0.00 RFQ
110090104 Image 110090104 Seeed Technology Co., Ltd MBOT-BLUE 2.4G VERSION 1.1 $99.99 RFQ