Yêu cầu báo giá

Chất mài mòn

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
61500155181 Image 61500155181 3M EXL UNITIZED WHEEL 6" 6A MED $23.68 RFQ
61500161957 Image 61500161957 3M SURFACE LS BELT 2-1/2X72" S VFN $50.09 RFQ
61500147550 3M EX2 DEBURRING WHEEL 12" 9S FIN $84.45 RFQ
61500120227 Image 61500120227 3M CUT&POLISH UNITIZED WHEEL 9A CRS $9.04 RFQ
61500004561 3M GEN PURPOSE WHEEL 12X3X5" 5A FIN $323.43 RFQ
61500167822 Image 61500167822 3M SURFACE LS BELT 4X132" S SFN $102.25 RFQ
61500154762 Image 61500154762 3M CUT&POLISH UNITIZED WHEEL 9A MED $35.05 RFQ
61500160314 Image 61500160314 3M SURFACE BELT 2X30" A MED $18.55 RFQ
61500297629 Image 61500297629 3M CUT & POLISH FLAP BRUSH 3" A MED $21.46 RFQ
61500167376 3M SURFACE LS BELT 3X90" A MED $55.25 RFQ
61500070398 Image 61500070398 3M EXL UNITIZED WHEEL 3" 6S FIN $8.37 RFQ
76743 3M ROLOC DISC $1.35 RFQ
61500001260 Image 61500001260 3M CUT&POLISH WHEEL 12X2X5" 7A MED $379.85 RFQ
61500168242 3M EXL UNITIZED WHEEL 7" 2S FIN $47.91 RFQ
61500081346 Image 61500081346 3M CUT&POLISH UNITIZED WHEEL 7A CRS $13.97 RFQ
61500151412 Image 61500151412 3M FLAT PART DEBURRING WHEEL 7A VFN $1,643.76 RFQ
61500165438 Image 61500165438 3M CUT&POLISH UNITIZED WHEEL 7S MED $5.04 RFQ
61500072840 Image 61500072840 3M SURFACE BELT 3X132" A CRS $63.36 RFQ
61500193174 Image 61500193174 3M SL SURFACE COND DISC 4" A CRS $3.14 RFQ
61500068707 Image 61500068707 3M EXL DEBURRING WHEEL 8" 9S FIN $214.34 RFQ
61500161916 Image 61500161916 3M SURFACE SHEET 48X48" A MED $342.84 RFQ
61500107943 Image 61500107943 3M SE SURFACE DISC 7" A CRS $8.10 RFQ
61500080264 Image 61500080264 3M LIGHT DEBURRING WHEEL 6" 7S FIN $1,053.65 RFQ
61500118940 3M GEN PURPOSE UNITIZD WHEEL 5A VFN $8.46 RFQ
61500120730 Image 61500120730 3M CLEAN & STRIP DISC 4X3/8" S XCS $9.82 RFQ
61500139433 Image 61500139433 3M STAR 1-1/2" A CRS LS 25 PER PKG $2.93 RFQ
61500149028 Image 61500149028 3M SURFACE BELT 1/2X132" A MED $13.97 RFQ
61500022985 Image 61500022985 3M CLEAN & FINISH ROLL 3"X30' S VFN $50.09 RFQ
61500295805 Image 61500295805 3M DURABLE FLEX BELT 1/4X18" A MED $4.62 RFQ
61500132222 Image 61500132222 3M BRISTLE DISC 3X5/8 TAPERED 120 $13.39 RFQ
61500159811 3M EX3 DEBURRING WHEEL 12" 8A MED $203.57 RFQ
61500088010 Image 61500088010 3M SURFACE FB BELT 3X90" A MED $62.95 RFQ
61500125705 Image 61500125705 3M SURFACE BELT 1/2X12" A VFN $6.46 RFQ
61500083078 Image 61500083078 3M EXL UNITIZED WHEEL 8" 2S FIN $114.43 RFQ
28713 3M ROLOC DISC PAD $23.61 RFQ
61500110137 Image 61500110137 3M FINISHING FLAP BRUSH 5A MED $82.14 RFQ
61500039641 Image 61500039641 3M CUT&POLISH UNITIZED WHEEL 7A MED $4.66 RFQ
61500191111 Image 61500191111 3M FINISHING FLAP BRUSH 7A FIN $216.84 RFQ
61500110178 Image 61500110178 3M CUT & POLISH WHEEL 8X2X3" 5A FIN $223.83 RFQ
61500161056 3M SURFACE ROLL 4"X30' S SFN $210.82 RFQ
61500175098 3M FINISH FLAP BRUSH STEEL 7S VFN $3,705.91 RFQ
61500001534 Image 61500001534 3M CUT&POLISH WHEEL 12X1X5" 7A MED $227.91 RFQ
61500110111 Image 61500110111 3M FINISHING FLAP BRUSH 5A FIN $82.14 RFQ
61500002383 Image 61500002383 3M CLEAN & FINISH ROLL 2"X30' A MED $52.11 RFQ
61500158755 Image 61500158755 3M FINISHING WHEEL 16X3X10" 5A MED $494.83 RFQ
61500295128 Image 61500295128 3M HS BLEND&FINISH DISC TSM 3"A MED $3.21 RFQ
61500035250 Image 61500035250 3M SURFACE DISC 4"XNH A CRS $3.56 RFQ
61500152311 Image 61500152311 3M BRISTLE DISC 7X7/8" 50 $43.54 RFQ
61500095510 3M CUT&POLISH WHEEL 12X5X5" 5A FIN $630.18 RFQ
61500011558 Image 61500011558 3M SST DEBURRING WHEEL 8" 8S FIN $112.08 RFQ