Yêu cầu báo giá

Thiết bị - Máy phát điện chức năng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
4070A Image 4070A B&K Precision WAVEFORM GENERATOR $0.00 RFQ
4040A Image 4040A B&K Precision FUNCTION GENERATOR 20MHZ SWEEP $669.00 RFQ
4075B Image 4075B B&K Precision FUNCTION GENERTR 30MHZ ARBITRARY $1,495.00 RFQ
WAVESTATION 2012 Image WAVESTATION 2012 Teledyne LeCroy FUNCTION GEN 10MHZ 2CH $650.00 RFQ
282-U 115V Fluke Electronics UNVRSL WAVEFORM GEN 40MS/S 2CH $4,530.02 RFQ
4007B Image 4007B B&K Precision FUNCTION GENERATOR 7MHZ DDS $375.00 RFQ
4071 B&K Precision GEN WAVEFORM 31.5MHZ W/SOFTWARE $0.00 RFQ
3003 Image 3003 B&K Precision GENERATOR 10MHZ SINE/SQUARE WAVE $215.00 RFQ
4055B Image 4055B B&K Precision FUNCTION GENERATOR 50MHZ SWEEP $895.00 RFQ
WAVESTATION 3162 Image WAVESTATION 3162 Teledyne LeCroy 160MHZ 2CH FUNCTION GENERATOR $3,690.02 RFQ
4030 Image 4030 B&K Precision 10MHZ PULSE GENERATOR $395.00 RFQ
4054B Image 4054B B&K Precision FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP $715.00 RFQ
4078GPIB B&K Precision FUNCT GENER 25MHZ DL CHAN W/GPIB $0.00 RFQ
4047B B&K Precision 20 MHZ DUAL CHANNEL FUNCTION/ARB $765.00 RFQ
4079 Image 4079 B&K Precision FUNCTION GEN 50MHZ DUAL CHANNEL $0.00 RFQ
4003A Image 4003A B&K Precision FUNCTION GENERATOR 4MHZ SWEEP $289.00 RFQ
4011A Image 4011A B&K Precision FUNCTION GENERATOR 5 MHZ $375.00 RFQ
4075 Image 4075 B&K Precision FUNCTION GENERATOR 25MHZ ARBTRRY $0.00 RFQ
AS1104D Image AS1104D Teledyne LeCroy GEN 125MHZ 4 + 36CH 16BIT 1GS/S $0.00 RFQ
4053 Image 4053 B&K Precision FUNCTION GENERATOR 10MHZ SWEEP $0.00 RFQ
4077B Image 4077B B&K Precision FUNCTION GENERATOR 80MHZ ARBITRY $2,490.00 RFQ
4045 Image 4045 B&K Precision FUNCTION GENERATOR 20MHZ SWEEP $0.00 RFQ
4065 Image 4065 B&K Precision 160MHZ DUAL WAVEFROM GEN $1,990.01 RFQ
4007DDS Image 4007DDS B&K Precision FUNCTION GENERATOR 7MHZ SWEEP $0.00 RFQ
4078 Image 4078 B&K Precision FUNCTION GENERATOR 25MHZ DL CHNL $0.00 RFQ
2005B B&K Precision RF GENERATOR TO 450MHZ $299.00 RFQ
4033 Image 4033 B&K Precision 50 MHZ PULSE GENERATOR $5,249.99 RFQ
4005 Image 4005 Global Specialties 5 MHZ FUNCTION GENERATOR $265.00 RFQ
4034 Image 4034 B&K Precision 50 MHZ DUAL CH PULSE GENERATOR $7,949.99 RFQ
284-U 115V Fluke Electronics UNVRSL WAVEFORM GEN 40MS/S 4CH $7,205.04 RFQ
WAVESTATION 2052 Image WAVESTATION 2052 Teledyne LeCroy FUNCTION GEN 50MHZ 2CH $900.00 RFQ
4076 Image 4076 B&K Precision FUNCTION GENERTR 50MHZ ARBITRARY $0.00 RFQ
4014B Image 4014B B&K Precision FUNCTION GENERATOR 12 MHZ DDS $475.00 RFQ
WAVESTATION 3122 Image WAVESTATION 3122 Teledyne LeCroy 120MHZ 2CH FUNCTION GENERATOR $3,390.02 RFQ
4063 Image 4063 B&K Precision 80MHZ DUAL WAVEFROM GEN $1,250.01 RFQ
294-U 115V Fluke Electronics WAVEFORM ARBITER GEN 100MS/S 4CH $9,580.05 RFQ
2001A Image 2001A Global Specialties 0.2HZ-200 MHZ FUNCTION GENERATOR $0.00 RFQ
4079B Image 4079B B&K Precision FUNC GENERT DUAL 50MHZ ARBITRARY $2,795.00 RFQ
4086 B&K Precision FUNCTION GENERATOR DDS 80MHZ $0.00 RFQ
4001A Image 4001A B&K Precision FUNCTION GENERATOR 4MHZ SWEEP $215.00 RFQ
AS1102 Image AS1102 Teledyne LeCroy GEN 125MHZ 2CH 16BIT 1GS/S $2,990.02 RFQ
4054 Image 4054 B&K Precision FUNCTION GENERATOR 25MHZ SWEEP $0.00 RFQ
4064 Image 4064 B&K Precision 120MHZ DUAL WAVEFROM GEN $1,670.01 RFQ
AS1104 Image AS1104 Teledyne LeCroy GEN 125MHZ 4CH 16BIT 1GS/S $0.00 RFQ
4040B Image 4040B B&K Precision FUNCTION GENERATOR 20 MHZ DDS $550.00 RFQ
4005DDS Image 4005DDS B&K Precision FUNCTION GENERATOR 5MHZ DDS $309.00 RFQ
4078B Image 4078B B&K Precision FUNC GENERT DUAL 30MHZ ARBITRARY $2,350.00 RFQ
4086AWG B&K Precision FUNCTION GENERATOR 80MHZ ARBITRY $0.00 RFQ
WAVESTATION 2022 Image WAVESTATION 2022 Teledyne LeCroy FUNCTION GEN 25MHZ 2CH $715.00 RFQ
4084AWG Image 4084AWG B&K Precision FUNCTION GENERATOR 20MHZ ARBITRY $0.00 RFQ