Yêu cầu báo giá

Công tắc ngón tay

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
311100000 C&K SWITCH THUMB DEC 0.1A 120V/28V $68.40 RFQ
333110103 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V $302.23 RFQ
303129000 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V $42.07 RFQ
332310000 C&K SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 120V $152.53 RFQ
A7PS-206-PM-1 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB SPDT 0.1A 50V/28V $18.30 RFQ
323100000 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V $110.47 RFQ
A7BL-206-1 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V $9.06 RFQ
84212M03CNNS Crouzet SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 250V $66.44 RFQ
PICOD301ALULS TE Connectivity ALCOSWITCH Switches SWITCH THUMB HEX 0.4VA 20V $30.03 RFQ
84212MB02LNS Crouzet SWITCH THUMB 0.1A 250V/50V $55.49 RFQ
84212M02CNNS0.7 Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V $55.49 RFQ
PEEA-3000 ZF Electronics SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V $0.00 RFQ
SMC137AK TE Connectivity ALCOSWITCH Switches SWITCH THUMB BCD COMP 0.4VA 20V $0.00 RFQ
A7MD-2106-P-D Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V $15.87 RFQ
84210M02CNBS Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V $44.25 RFQ
3P0230100 C&K SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 30V $15.61 RFQ
341100000 C&K SWITCH THUMB DEC 0.1A 120V/28V $194.59 RFQ
3P0230002 C&K SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 30V $15.00 RFQ
A7MA-106 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB BCD 0.1A 28V $0.00 RFQ
PICOD1311ALULS2 APEM Inc. SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V $11.83 RFQ
A7BS-206-S-1 Image A7BS-206-S-1 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V/28V $11.84 RFQ
302319002 C&K SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 120V $46.45 RFQ
301119000 Image 301119000 C&K SWITCH THUMB DEC 0.1A 120V/28V $18.33 RFQ
A7AS-219 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 50/28V $0.00 RFQ
84212M01CGNS Crouzet SWITCH THUMB DEC 0.1A 250V/50V $55.49 RFQ
307109003 C&K SWITCH THUMB HEX 0.1A 120V/28V $120.98 RFQ
84213M07LNNS Crouzet SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 250V $55.49 RFQ
3P0210N02 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V $16.62 RFQ
PECA-3000 Image PECA-3000 ZF Electronics SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V $0.00 RFQ
332710P00 Image 332710P00 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V $98.56 RFQ
3P3210P00 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V $0.00 RFQ
332100002 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V $165.70 RFQ
84211M03CNNS Crouzet SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 250V $66.44 RFQ
347100100 C&K SWITCH THUMB HEX 0.1A 120V/28V $398.69 RFQ
PICOD131AK2 Image PICOD131AK2 APEM Inc. SWITCH THUMB BCD 0.1A 40V $11.33 RFQ
A7MA-206-P2-PM-1 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB SPDT 0.1A 28V $0.00 RFQ
PEHA-3000 Image PEHA-3000 ZF Electronics SWITCH THUMB HEX 0.1A 50V $0.00 RFQ
SMCD131AK Image SMCD131AK TE Connectivity ALCOSWITCH Switches SWITCH THUMB BCD 0.4VA 20V $26.69 RFQ
2-1437603-3 TE Connectivity ALCOSWITCH Switches DPS8400AKLS=DPS8-400-AK-LS-2 $26.00 RFQ
4-1437603-6 TE Connectivity ALCOSWITCH Switches DPS9SG901=45390 $36.24 RFQ
A7D-5106-66-1 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMBWHEEL $45.50 RFQ
332100000 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V $152.53 RFQ
DPS10111ALLS2 APEM Inc. SWITCH THUMB DECIMAL 0.1A 40V $12.60 RFQ
84214M02LNRS Crouzet SWITCH THUMB BCD 0.1A 250V/50V $48.87 RFQ
302109102 C&K SWITCH THUMB BCD 0.1A 120V/28V $55.32 RFQ
PICOD301AK2 APEM Inc. SWITCH THUMB HEX 0.1A 40V $10.19 RFQ
PECA-4000 Image PECA-4000 ZF Electronics SWITCH THUMB BCD 0.1A 50V $0.00 RFQ
A7DP-206 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V $4.73 RFQ
A7D-206-S02-1 Omron Electronics Inc-EMC Div SWITCH THUMB BCD 0.1A 30V $4.92 RFQ
332300000 C&K SWITCH THUMB BCD COMP 0.1A 120V $152.53 RFQ