Yêu cầu báo giá

Hộp dụng cụ kiểm soát tĩnh

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
39179 Desco STRG CNTNR 22-7/8X12-7/8X6 $68.06 RFQ
37302 Desco ESD HANDLER 8X20-1/8X1 $43.79 RFQ
37391 Desco ESD HANDLER 8X16-5/8X2-3/4 $36.74 RFQ
37631 Desco TOTE NESTING STACK 27-1/4X12X6 $0.00 RFQ
39046 Desco ESD HANDLER 12X8-1/8X1-1/4 $130.09 RFQ
37388 Desco ESD HANDLER 8X6-1/4X2-7/8 $49.72 RFQ
39070 Desco ESD HANDLER 8X4X1-1/4 $126.58 RFQ
37222 Desco ESD HANDLER 3-1/2X14-3/4X3/4 $25.26 RFQ
38980 Desco ESD HANDLER 10X4-3/4X2-1/4 $125.51 RFQ
39304 Desco CNTNR 18-3/8X12-3/8X12-3/4 $69.93 RFQ
38554 Desco BOX OPEN BIN 12X6"X4-1/2 $0.00 RFQ
38828 Desco HNDLR ADJ 15CELL 8X19-3/4X1" $52.67 RFQ
38908 Desco BOX OPEN BIN PLASTEK 24X6X4 $13.26 RFQ
37770 Desco TEK-CABINET 30DRAWR 13-3/16X6X10 $96.09 RFQ
37205 Desco ESD HANDLER 5-7/8X8-1/8X2-3/4 $29.80 RFQ
37560 Image 37560 Desco STORAGE CONT 13-1/2X12X13-1/4 $57.69 RFQ
37062 Desco SHIPPR CIRBD 12-1/2X10-1/2X1-1/2 $3.24 RFQ
39004 Desco ESD HANDLER 8X4-3/4X2-1/4 $126.35 RFQ
37290 Desco ESD HANDLER 6X20-1/8X1 $38.47 RFQ
37261 Desco ESD HANDLER 10X5-3/16X1-5/8 $48.71 RFQ
37390 Desco ESD HANDLER 8X6-1/4X1-1/4 $58.87 RFQ
37188 Desco ESD HANDLER 12-5/8X20-1/8X1 $54.17 RFQ
37279 Desco ESD HANDLER 15-1/4X10X1 $69.61 RFQ
37398 Desco ESD HANDLER 8X4X1-1/4 $55.35 RFQ
38924 Desco ESD HANDLER 12-3/8X4-5/8X1 $115.70 RFQ
37371 Desco ESD HANDLER 14X6-1/4X1-5/8 $67.35 RFQ
37399 Desco ESD HANDLER 8X16-5/8X1 $56.78 RFQ
38517 Desco CIRCUIT BD SHPR EECCOO 9X9X1-1/2 $0.00 RFQ
39059 Desco ESD HANDLER 14X5-3/8X1-1/4 $145.10 RFQ
37812 Desco TRASH REC ASMBL 22-7/8X12-7/8X32 $60.23 RFQ
37082 Desco SHIPPER CIRC BD BOX 7X7X1-1/2 $3.97 RFQ
37384 Desco ESD HANDLER 8X12-3/4X2-7/8 $46.19 RFQ
37184 Desco ESD HANDLER 12-5/8X20-1/8X2-1/4 $40.98 RFQ
37763 Desco SUP TEK-TRAY 22-3/4X17-1/2X2-1/2 $53.96 RFQ
39113 Desco STORAG CONT 18-3/8X12-3/8X12-3/4 $69.62 RFQ
37351 Desco ESD HANDLER 12X6-1/4X3-5/8 $46.67 RFQ
39307 Desco CNTNR 18-5/8X15X5-7/8 $56.74 RFQ
37396 Desco ESD HANDLER 8X8-1/8X1-1/4 $56.78 RFQ
39102 Desco STORAG CONT 18-3/8X12-3/8X18-3/4 $73.75 RFQ
37059 Desco SHIPPR CIRBD 10-1/12X8-1/2X1-1/2 $6.05 RFQ
38971 Desco ESD HANDLER 10-3/4X7-1/8X2-3/8 $115.36 RFQ
38937 Desco ESD HANDLER 18-3/4X16X2-1/4 $127.09 RFQ
39036 Desco ESD HANDLER 10X8-1/8X1-1/4 $130.01 RFQ
38907 Desco BOX OPEN BIN PLASTEK 24X4X4 $12.64 RFQ
37271 Desco ESD HANDLER 15-1/4X10-3/4X1-5/8 $61.74 RFQ
38502 Desco CIRCUIT BD SHPR EECCOO 7X5X2-1/2 $0.00 RFQ
37214 Desco ESD HANDLER 18-1/4X20X2-1/4 $0.00 RFQ
37314 Desco ESD HANDLER 6-3/4X16X2-1/4 $0.00 RFQ
37211 Desco ESD HANDLER 5-7/8X4X1-1/4 $43.72 RFQ
37523 Desco STORAG CONT 18-3/8X12-3/8X10-3/4 $0.00 RFQ