Yêu cầu báo giá

Đo sức căng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
MMF017090 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-06-250WQ-350 STACKED ROSETTE $185.04 RFQ
MMF000466 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-031EC-120 STRAIN GAGES (5/ $65.70 RFQ
MMF000421 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-031DE-350/E STRAIN GAGES ( $98.10 RFQ
MMF003101 Image MMF003101 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC $83.70 RFQ
MMF017732 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-13-250UW-350/P2 STRAIN GAGES $133.20 RFQ
MMF328046 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WK-13-125TR-10C STRAIN GAGES (5/ $259.92 RFQ
MMF318886 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-00-250UN-350/P2 STRAIN GAGES $127.44 RFQ
MMF003253 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-13-250UW-120 STRAIN GAGES (5 $69.30 RFQ
MMF001500 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-125AC-350/LE STRAIN GAGES $81.90 RFQ
MMF000807 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WA-06-060WR-120 STACKED ROSETTE $236.88 RFQ
MMF307357 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G C2A-06-062LT-120 STRAIN GAGES $29.50 RFQ
MMF003367 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G LWK-09-W250B-350 WELDABLE GAGES $221.76 RFQ
MMF011449 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-00-250UW-10C STRAIN GAGES (5 $122.27 RFQ
MMF016617 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EGP-5-120 EMBEDMENT GAGE (1/PK) $89.46 RFQ
MMF001998 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WK-06-125RA-350 STRAIN GAGES (5/ $284.40 RFQ
MMF335208 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WK-05-125TH-350 STRAIN GAGES (5/ $218.88 RFQ
MMF015406 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-050SB-120/E STRAIN GAGES ( $89.10 RFQ
MMF003073 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-06-062UR-120 STRAIN GAGES (5 $208.08 RFQ
MMF002377 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-13-250AE-350 STRAIN GAGES (5/ $77.18 RFQ
MMF022390 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WK-06-125TM-350/W STRAIN GAGES ( $277.20 RFQ
MMF001063 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-062EN-350/E STRAIN GAGES ( $87.21 RFQ
MMF002008 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-125RD-350 STRAIN GAGES (5/ $192.96 RFQ
MMF003165 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-06-125UW-120 STRAIN GAGES (5 $67.50 RFQ
MMF010156 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G SK-06-062DY-350 STRAIN GAGES (5/ $139.37 RFQ
MMF014788 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WK-06-125AC-10C/W STRAIN GAGES ( $166.86 RFQ
MMF001201 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-13-062TT-120 STRAIN GAGES (5/ $114.57 RFQ
MMF003133 Image MMF003133 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G STRAIN GAUGE 350OHM LINEAR 1=5PC $62.10 RFQ
MMF003188 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-06-187UV-120 STRAIN GAGES (5 $166.86 RFQ
MMF307385 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G C2A-06-062LW-350 STRAIN GAGES (1 $20.95 RFQ
MMF003196 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-06-187UW-120 STRAIN GAGES (5 $71.66 RFQ
MMF016794 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-06-250UW-350/P2 STRAIN GAGES $133.20 RFQ
MMF001252 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-13-062TV-350 STRAIN GAGES (5/ $140.13 RFQ
MMF327402 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G C2A-06-015LW-120 STRAIN GAGES $34.85 RFQ
MMF003140 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-05-125UR-350 STRAIN GAGES (5 $220.32 RFQ
MMF012552 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-05-031RE-120 RESIDUAL STRESS $140.40 RFQ
MMF000879 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G ED-DY-062AP-350/E STRAIN GAGES ( $96.62 RFQ
MMF303501 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G SK-05-060WR-350 STACKED ROSETTE $329.76 RFQ
MMF334846 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-05-031DE-350/E STRAIN GAGES ( $93.20 RFQ
MMF002063 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-125TB-350/E STRAIN GAGES ( $174.96 RFQ
MMF311981 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WK-06-230DS-350 STRAIN GAGES $159.12 RFQ
MMF000778 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-060PB-350 STRAIN GAGES (5/ $114.57 RFQ
MMF003109 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-06-062WT-120 STACKED ROSETTE $141.75 RFQ
MMF014326 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WK-06-030WT-120 STACKED ROSETTE $264.24 RFQ
MMF301293 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G LEA-06-W125E-350/3R WELDABLE GAG $634.88 RFQ
MMF003153 Image MMF003153 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G STRAIN GAUGE 350 OHM TEE 1=5PC $174.15 RFQ
MMF310761 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EK-13-125TQ-10C/W STRAIN GAGES ( $280.08 RFQ
MMF309785 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G WK-05-125RA-350 STRAIN GAGES (5/ $284.40 RFQ
MMF334860 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G CEA-09-062UL-120 RESIDUAL STRESS $157.68 RFQ
MMF001746 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G EA-06-125BZ-350 STRAIN GAGES (5/ $50.49 RFQ
MMF334866 Micro-Measurements (Division of Vishay Precision G L2A-00-250WW-350 STACKED ROSETTE $218.16 RFQ