Yêu cầu báo giá

Cảm biến quang học - Thiết bị dò tìm hình ảnh - Cd

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
NSL-5910 Image NSL-5910 Luna Optoelectronics PHOTOCELL CDS TO-8 HERMETIC $6.53 RFQ
350-00009 Image 350-00009 Parallax Inc. PHOTORESISTOR FOR BASIC STAMP $3.99 RFQ
NSL-4960 Image NSL-4960 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $7.65 RFQ
NSL-06S53 Image NSL-06S53 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $3.91 RFQ
PDV-P8105 Image PDV-P8105 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 50-94KOHM $0.35 RFQ
PDV-P8104 Image PDV-P8104 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 27-60KOHM $0.89 RFQ
PDV-P9200 Image PDV-P9200 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 10K-50K OHM 4.20MM $1.78 RFQ
NSL-6910 Image NSL-6910 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $9.26 RFQ
NSL-6510 Image NSL-6510 Luna Optoelectronics PHOTOCELL CDS TYPE 5 FLAT TO-5 $5.41 RFQ
NSL-19M51 Image NSL-19M51 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $1.07 RFQ
PDV-P9004 Image PDV-P9004 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 27K-60K OHM 4.20MM $1.78 RFQ
PDV-P8103 Image PDV-P8103 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 16-33KOHM $0.89 RFQ
NSL-6112 Image NSL-6112 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $1.62 RFQ
PDV-P8001 Image PDV-P8001 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 3K-11K OHM 5.10MM $2.22 RFQ
PDV-P9002-1 Image PDV-P9002-1 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 11K-27K OHM 4.20MM $1.87 RFQ
NORPS-12 Image NORPS-12 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $3.22 RFQ
PDV-P9103 Image PDV-P9103 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 20K-45K OHM 4.20MM $1.78 RFQ
PDV-P7003 Image PDV-P7003 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 8K-24K OHM 7.2MM $0.00 RFQ
PDV-P9003 Image PDV-P9003 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 16K-33K OHM 4.20MM $1.87 RFQ
PDV-P5001 Image PDV-P5001 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 8K-16K OHM 11MM $2.22 RFQ
PDV-P8004 Image PDV-P8004 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 20K-60K OHM 5.10MM $0.00 RFQ
PDV-P9203 Image PDV-P9203 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 10K-30K OHM 4.20MM $1.78 RFQ
NSL-19-018 Image NSL-19-018 Luna Optoelectronics PHOTOCELL CDS RES 550NM TO-18 $2.04 RFQ
NSL-7910 Image NSL-7910 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $6.53 RFQ
PDV-P9005 Image PDV-P9005 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 50K-94K OHM 4.20MM $1.78 RFQ
PDV-P8002 Image PDV-P8002 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 8K-24K OHM 5.10MM $0.00 RFQ
PDV-P9006 Image PDV-P9006 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 80K-200K OHM 4.20MM $1.78 RFQ
PDV-P8107 Image PDV-P8107 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 80K-240K OHM 5.10MM $2.22 RFQ
NSL-5162 Image NSL-5162 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $1.62 RFQ
PDV-P9003-1 Image PDV-P9003-1 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 23K-33K OHM 4.20MM $1.87 RFQ
PDV-P7001 Image PDV-P7001 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 3.6K-14.4K OHM 7.2MM $0.00 RFQ
PDV-P5003 Image PDV-P5003 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 12K-58K OHM 11MM $2.22 RFQ
PDV-P9001 Image PDV-P9001 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 4K-11K OHM 4.20MM $1.87 RFQ
NSL-5540 Image NSL-5540 Luna Optoelectronics PHOTOCELL CDS FLAT LENS TO5 HERM $5.41 RFQ
PDV-P8106 Image PDV-P8106 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 50K-140K OHM 5.10MM $0.00 RFQ
NSL-5532 Image NSL-5532 Luna Optoelectronics PHOTOCELL CDS 10KOHM TO-5 $1.41 RFQ
PDV-P2002 Image PDV-P2002 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 2K-6K OHM .89MM $0.00 RFQ
NSL-5150 Image NSL-5150 Luna Optoelectronics PHOTOCELL $4.49 RFQ
PDV-P9002 Image PDV-P9002 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 9K-20K OHM 4.20MM $1.87 RFQ
PDV-P9007 Image PDV-P9007 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 10K-100K OHM 4.20MM $1.78 RFQ
PDV-P7002 Image PDV-P7002 Luna Optoelectronics PHOTOCELL CONDUCT CDS 0.263X.249 $1.41 RFQ
PDV-P8102 Image PDV-P8102 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 9K-20K OHM 5.10MM $2.22 RFQ
NSL-5112 Image NSL-5112 Luna Optoelectronics PHOTOCELL CDS 700OHM TO-18 $1.29 RFQ
PDV-P7005 Image PDV-P7005 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 50K-150K OHM 7.2MM $0.00 RFQ
PDV-P8005 Image PDV-P8005 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 40K-120K OHM 5.10MM $2.22 RFQ
NSL-4132 Image NSL-4132 Luna Optoelectronics PHOTOCELL CDS 500OHM TO-18 $1.29 RFQ
PDV-P8003 Image PDV-P8003 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 16K-33K OHM 5.10MM $0.00 RFQ
PDV-P2001 Image PDV-P2001 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 100K-200K OHM .89MM $0.00 RFQ
PDV-P5002 Image PDV-P5002 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 12K-30K OHM 11MM $2.22 RFQ
PDV-P7004 Image PDV-P7004 Luna Optoelectronics PHOTOCELL 15K-60K OHM 7.2MM $0.00 RFQ