Yêu cầu báo giá

Nam châm - đa năng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
8012 Image 8012 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $1.53 RFQ
103MG8 Image 103MG8 Honeywell Sensing and Productivity Solutions MAGNET SQUARE RARE EARTH AXIAL $14.68 RFQ
H-31-MAGNET Image H-31-MAGNET Littelfuse Inc. MAGNET RECTANGULAR ALNICO AXIAL $1.16 RFQ
8031 Image 8031 Radial Magnet Inc. MAGNET RECTANGULAR NDFEB AXIAL $1.28 RFQ
315-MAGNET Image 315-MAGNET Littelfuse Inc. MAGNET CYLINDRICAL ALNICO AXIAL $2.33 RFQ
8195 Image 8195 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $0.21 RFQ
8022 Image 8022 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $1.28 RFQ
SMCO5 1.9X3MM Image SMCO5 1.9X3MM Standex-Meder Electronics MAGNET CYLINDRICALSMCO5 AXIAL $1.27 RFQ
8017 Image 8017 Radial Magnet Inc. MAGNET CYLINDRICAL NDFEB AXIAL $0.30 RFQ
8178 Image 8178 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $1.70 RFQ
8060 Image 8060 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $2.38 RFQ
12216 NVE Corp/Sensor Products MAGNET ROUNDCERAMIC AXIAL $1.39 RFQ
420-MAGNET Image 420-MAGNET Littelfuse Inc. MAGNET CYLINDRICAL ALNICO AXIAL $1.95 RFQ
8029 Image 8029 Radial Magnet Inc. MAGNET RECTANGULAR NDFEB AXIAL $3.12 RFQ
8185 Image 8185 Radial Magnet Inc. MAGNET CYLINDRICAL NDFEB AXIAL $2.38 RFQ
8194 Image 8194 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $0.47 RFQ
8176 Image 8176 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $1.23 RFQ
8028 Image 8028 Radial Magnet Inc. MAGNET SQUARE NDFEB AXIAL $0.94 RFQ
8189 Image 8189 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $0.21 RFQ
8225 Image 8225 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $10.63 RFQ
8074 Image 8074 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $1.15 RFQ
57050-501 Littelfuse Inc. ACTUATOR MAGNET CUSTOM $0.00 RFQ
8996 Image 8996 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB DIAMETRIC $0.38 RFQ
8997 Image 8997 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUNDSMCO5 DIAMETRIC $0.77 RFQ
101MG2L1 Honeywell Sensing and Productivity Solutions MAGNET RECTANGULAR ALNICO AXIAL $8.70 RFQ
102MG15 Image 102MG15 Honeywell Sensing and Productivity Solutions MAGNET ALNICO THREADED STUD $13.89 RFQ
8340 Image 8340 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $15.98 RFQ
8190 Image 8190 Radial Magnet Inc. MAGNET CYLINDRICAL NDFEB AXIAL $2.08 RFQ
8188 Image 8188 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $4.55 RFQ
8118 Image 8118 Radial Magnet Inc. MAGNET RECTANGULAR NDFEB AXIAL $1.28 RFQ
9029 Image 9029 Radial Magnet Inc. MAGNET CYLINDRICAL NDFEB AXIAL $0.77 RFQ
8184 Image 8184 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $0.60 RFQ
8221 Image 8221 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $1.87 RFQ
9016 Image 9016 Radial Magnet Inc. MAGNET CYLINDRICAL NDFEB AXIAL $0.26 RFQ
8166 Image 8166 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $1.96 RFQ
8162 Image 8162 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $0.89 RFQ
9027 Image 9027 Radial Magnet Inc. MAGNET CYLINDRICAL NDFEB AXIAL $0.38 RFQ
8110 Image 8110 Radial Magnet Inc. MAGNET RECTANGULAR NDFEB AXIAL $0.89 RFQ
102MG11 Image 102MG11 Honeywell Sensing and Productivity Solutions MAGNET ALNICO THREADED STUD $13.89 RFQ
8186 Image 8186 Radial Magnet Inc. MAGNET CYLINDRICAL NDFEB AXIAL $1.45 RFQ
NDFEB 6X10MM Image NDFEB 6X10MM Standex-Meder Electronics MAGNET CYLINDRICAL NDFEB AXIAL $4.62 RFQ
STE-1042609RFRC Image STE-1042609RFRC Steute Wireless MAGNET ROUND AXIAL CHASSIS MNT $11.31 RFQ
8242 Image 8242 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $1.62 RFQ
9042 Image 9042 Radial Magnet Inc. MAGNET CYLINDRICAL NDFEB DIAMETR $0.34 RFQ
103MG6 Honeywell Sensing and Productivity Solutions MAGNET RECT RARE EARTH AXIAL $7.50 RFQ
101MG7-BP Image 101MG7-BP Honeywell Sensing and Productivity Solutions MAGNET CYLINDRICAL ALNICO AXIAL $6.77 RFQ
NDFEB 10X5X1.9MM Image NDFEB 10X5X1.9MM Standex-Meder Electronics MAGNET RECTANGULAR NDFEB AXIAL $1.11 RFQ
8168 Image 8168 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $7.74 RFQ
8009 Image 8009 Radial Magnet Inc. MAGNET ROUND NDFEB AXIAL $2.00 RFQ
ALNICO500 7.5X27MM Image ALNICO500 7.5X27MM Standex-Meder Electronics MAGNET CYLINDRICAL ALNICO AXIAL $1.81 RFQ