Yêu cầu báo giá

Bảng mẫu

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
3395-0000 3M PULL TAB W/SRC 64POS DIN $5.39 RFQ
612 Image 612 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 6X9" 1-SIDE $16.78 RFQ
55C2 Image 55C2 Twin Industries BOARD 2SIDED COPPER CLAD 5X5" $0.00 RFQ
630 Image 630 MG Chemicals PCB COPER CLAD POS 8X12 1-SIDE $26.98 RFQ
573 MG Chemicals PCB COPPR CLAD 12X18 1/16" 1SIDE $0.00 RFQ
587 Image 587 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 4X6 1/32" 2-SIDE $7.70 RFQ
597 Image 597 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 6X9 1/64" 1-SIDE $0.00 RFQ
812C2 Image 812C2 Twin Industries BOARD 2SIDED COPPER CLAD 8X12" $0.00 RFQ
3388-1000 3M BREADBOARD 28POS DUAL SOCKET $0.00 RFQ
12X12C1 Image 12X12C1 Vector Electronics PC BOARD CEM-1 COPP-1SIDE 12X12 $15.45 RFQ
590 Image 590 MG Chemicals PCB COPPERCLAD 12X12 1/32" 1SIDE $0.00 RFQ
410 Image 410 Serpac PC BOARD COPPER CLAD $0.00 RFQ
687 Image 687 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 4X6" 1-SIDE $10.18 RFQ
1204-10 Keystone Electronics BOARD $3.56 RFQ
12X12WEC2 Image 12X12WEC2 Vector Electronics PC BOARD FR4 12X12 NO HOLE CU2 $15.45 RFQ
506 Image 506 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 4X6 1/16" 1-SIDE $6.78 RFQ
598 Image 598 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 6X9 1/64" 2-SIDE $0.00 RFQ
1268-20 Keystone Electronics BOARD PC $8.26 RFQ
586 Image 586 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 4X6 1/32" 1-SIDE $6.78 RFQ
503 Image 503 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 3X5 1/16" 1-SIDE $5.58 RFQ
676 Image 676 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 8X12" 2-SIDE $0.00 RFQ
12X12WE Image 12X12WE Vector Electronics PC BOARD FR4 EPOXYGLASS 12X12 $15.45 RFQ
603 Image 603 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 3X5" 1-SIDE $9.13 RFQ
609 Image 609 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 6X6" 1-SIDE $11.48 RFQ
689 Image 689 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 6X9" 1-SIDE $18.31 RFQ
1268-10 Keystone Electronics BOARD PC $3.56 RFQ
1239-38 Keystone Electronics BOARD PC $14.74 RFQ
591 Image 591 MG Chemicals PCB COPPERCLAD 12X12 1/32" 2SIDE $0.00 RFQ
1204-28 Keystone Electronics BOARD $9.61 RFQ
PCB064D/S1/2-P Image PCB064D/S1/2-P Pulsar PCB D/S .064" 8X10" 1/2OZ 2PANEL $0.00 RFQ
588 Image 588 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 6X9 1/32" 1-SIDE $10.18 RFQ
1204-19 Keystone Electronics BOARD $7.72 RFQ
3397-1120 3M BREADBOARD 12POS PLUG STRIP $1.12 RFQ
574 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 1/16" 2-SIDE $0.00 RFQ
606 Image 606 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 4X6" 1-SIDE $10.15 RFQ
1204-12 Keystone Electronics BOARD $4.37 RFQ
550 Image 550 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 6X6 1/16" 2-SIDE $8.93 RFQ
3398-1000 3M BREADBOARD 18POS DUAL SOCKET $0.00 RFQ
650 Image 650 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 6X6" 2-SIDE $15.59 RFQ
1204-38 Keystone Electronics BOARD $12.47 RFQ
PCB064S/S1/2-P Image PCB064S/S1/2-P Pulsar PCB S/S .064" 8X10" 1/2OZ 2PANEL $0.00 RFQ
576 MG Chemicals PCB COPPR CLAD 24X36 1/16" 2SIDE $0.00 RFQ
1268-19 Keystone Electronics BOARD PC $7.72 RFQ
3397-0040 3M BREADBOARD 4POS SOLDER STRIP $0.59 RFQ
690 Image 690 MG Chemicals PCB COPPER CLAD POS 6X9" 2-SIDE $21.93 RFQ
1204-22 Keystone Electronics BOARD $9.07 RFQ
575 Image 575 MG Chemicals PCB COPPR CLAD 24X36 1/16" 1SIDE $95.94 RFQ
521 Image 521 MG Chemicals PCB COPPERCLAD 12X12 1/16" 1SIDE $18.31 RFQ
1239-10 Keystone Electronics BOARD PC $3.50 RFQ
509 Image 509 MG Chemicals PCB COPPER CLAD 6X6 1/16" 1-SIDE $8.27 RFQ