Yêu cầu báo giá

Drill Bits

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
DBC48-1 Image DBC48-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .078" $6.49 RFQ
DBC80-1 Image DBC80-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .0135" $6.29 RFQ
DBC66-1 Image DBC66-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .033" $6.07 RFQ
DBC69-1 Image DBC69-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .0292" $6.07 RFQ
DBC72-1 Image DBC72-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .025" $6.29 RFQ
DBC75-1 Image DBC75-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .021" $6.29 RFQ
DBC52-1 Image DBC52-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .0635" $6.49 RFQ
DBC55-1 Image DBC55-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .052" $6.07 RFQ
DBC68-1 Image DBC68-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .031" $6.07 RFQ
DBC60-1 Image DBC60-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .040" $6.07 RFQ
DBC64-1 Image DBC64-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .036" $6.07 RFQ
DBC56-1 Image DBC56-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .0465" $6.07 RFQ
DBC51-1 Image DBC51-1 Capital Advanced Technologies DRILL BIT CARB 1/8" SHANK .067" $6.49 RFQ
<<<1>>>