Yêu cầu báo giá

Thẻ mở rộng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
3690-6 Image 3690-6 Vector Electronics EXTENDER $56.33 RFQ
8196-EXT Image 8196-EXT Twin Industries CARD EXTENDER 3U VME 5X3.9"96PIN $0.00 RFQ
2000-EXTM Image 2000-EXTM Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 32/64BIT $0.00 RFQ
2000-6U-80EX Image 2000-6U-80EX Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 6U 80MM $1,068.35 RFQ
4625-3 Image 4625-3 Vector Electronics KIT PCMCIA ADAPTER CARD/PC BOARD $197.98 RFQ
UEB400-9U Vector Electronics EXTENDER TEST UNIVERSAL 9UX400MM $803.51 RFQ
UEB220-3U Image UEB220-3U Vector Electronics BOARD TEST EXTENDER VME $313.95 RFQ
VME64J2 Vector Electronics VME64X EXTENDER ASSY, 160-PIN J2 $616.98 RFQ
2000-3U-160EX-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 160MM $495.00 RFQ
7586-EXT-LF Image 7586-EXT-LF Twin Industries CARD EXTENDER 32BIT PCI 2LAYER $90.14 RFQ
7586-5EXTM-LF Image 7586-5EXTM-LF Twin Industries EXTENDER CARD PCI 32BIT GOLD $152.00 RFQ
3690-2 Image 3690-2 Vector Electronics EXTENDER CARD 36/72 GENERAL PURP $75.33 RFQ
7564-MINI Image 7564-MINI Twin Industries CARD EXTENDR MINI PCI 64BIT 2LYR $54.00 RFQ
8196-6U-EXT Image 8196-6U-EXT Twin Industries EXTENDER CARD VME 6U DUAL HDR $0.00 RFQ
3690-34-3V Image 3690-34-3V Vector Electronics EXTENDER CARD PCI 60/120 FOR 3V $300.30 RFQ
EB220-3U Vector Electronics BOARD EXTENDER BLANK $33.52 RFQ
2000-3U-160EX Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 160MM $0.00 RFQ
UEB500-9U Vector Electronics EXTENDER TEST UNIVERSAL 9UX500MM $908.18 RFQ
3690-10 Vector Electronics EXTENDER 15/30 CONTACTS $0.00 RFQ
3300-EXTM Image 3300-EXTM Twin Industries EXTENDER CARD PCMCIA VCC $0.00 RFQ
8196-EXT-LF Twin Industries CARD EXTENDER 3U VME 5X3.9"96PIN $108.00 RFQ
2000-6U-EXTM Image 2000-6U-EXTM Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 6U 32/64BIT $0.00 RFQ
3690-22 Image 3690-22 Vector Electronics EXTENDER CARD IBM PC,XT 31/62 $80.94 RFQ
3300-EXT Image 3300-EXT Twin Industries CARD EXTENDER PCMCIA 2LAYER PCB $0.00 RFQ
2000-3U-80EX-LF Image 2000-3U-80EX-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 80MM $297.00 RFQ
8192-EXT Image 8192-EXT Twin Industries CARD EXTENDER 6U VME 9.2X9.625" $0.00 RFQ
2000-6U-80EX-REAR Image 2000-6U-80EX-REAR Twin Industries EXTENDER CARD REAR CPCI 6U 80MM $0.00 RFQ
3690-39 Vector Electronics EXTENDER FLEX PCMCIA 12.00" $0.00 RFQ
7586-5EXTM Image 7586-5EXTM Twin Industries EXTENDER CARD PCI 32BIT GOLD $0.00 RFQ
3300-EXTM-LF Image 3300-EXTM-LF Twin Industries EXTENDER CARD PCMCIA VCC $140.18 RFQ
7586-EXT Image 7586-EXT Twin Industries CARD EXTENDER 32BIT PCI 2LAYER $0.00 RFQ
2000-6U-EXTM-LF Image 2000-6U-EXTM-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 6U 32/64BIT $410.40 RFQ
2000-6U-80EX-REAR-LF Image 2000-6U-80EX-REAR-LF Twin Industries EXTENDER CARD REAR CPCI 6U 80MM $501.48 RFQ
3690-18 Image 3690-18 Vector Electronics EXTENDER CARD MULTIBUS FOR 46-8 $124.05 RFQ
3690-32 Image 3690-32 Vector Electronics EISA CARD EXTENDER $0.00 RFQ
3690-8 Vector Electronics EXTENDER CARD 22/44 $0.00 RFQ
3690-31 Vector Electronics EXTENDER BD IBM PS/2 MODEL 80 $227.50 RFQ
3690-1 Vector Electronics EXTENDER CARD 3690 W/O CONN AVX $32.23 RFQ
2502-EXTM-LF Image 2502-EXTM-LF Twin Industries CARD EXTENDER J/P 1-4 $454.50 RFQ
2500-EXTM-LF Image 2500-EXTM-LF Twin Industries CARD EXTENDER J/P 1-4 $501.48 RFQ
7564-UEXTM-LF Image 7564-UEXTM-LF Twin Industries EXTENDER CARD PCI 64BIT GOLD $124.80 RFQ
3690-34-5V Image 3690-34-5V Vector Electronics EXTENDER CARD PCI 60/120 FOR 5V $300.30 RFQ
2000-3U-80EX Image 2000-3U-80EX Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 80MM $0.00 RFQ
3300-EXT-LF Image 3300-EXT-LF Twin Industries CARD EXTENDER PCMCIA 2LAYER PCB $104.00 RFQ
2000-3U-160H-LF Twin Industries EXTENDER CARD CPCI 3U 160MM $693.00 RFQ
7586-LAEXTM Image 7586-LAEXTM Twin Industries EXTENDER CARD LTANG PCI 32BIT AU $0.00 RFQ
3690-36 Image 3690-36 Vector Electronics EXTENDER CARD PCMCIA 12 TYPE 2&3 $0.00 RFQ
7564-EXT Image 7564-EXT Twin Industries CARD EXTENDER PCI 64BIT 2LAYER $109.78 RFQ
7564-UEXTM Image 7564-UEXTM Twin Industries EXTENDER CARD PCI 64BIT GOLD $0.00 RFQ
3690-37 Image 3690-37 Vector Electronics EXTENDER CARD PCMCIA 7" TYPE 2&3 $0.00 RFQ