Yêu cầu báo giá

Cấu hình nguồn AC DC

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
XVB-01 Image XVB-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 700W 6 SLOT $294.01 RFQ
XVE-01 Image XVE-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 1340W 6 SLOT $421.89 RFQ
XVA-01 Image XVA-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS MED 400W 6 SLOT $276.19 RFQ
XCC-01 Image XCC-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 1000W 6 SLOT $295.71 RFQ
UX6S Excelsys Technologies Ltd RUGGED+CONFORMAL POWER CHASSIS 1 $290.56 RFQ
XZB-00 Image XZB-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 900W 6 SLOT $363.38 RFQ
XLBC01 Image XLBC01 Excelsys Technologies Ltd CONF POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $210.74 RFQ
XLDC01 Image XLDC01 Excelsys Technologies Ltd CONF POWER CHASSIS 750W 4 SLOT $255.44 RFQ
XNA-01 Image XNA-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $261.83 RFQ
CS06S-0000-N-B Image CS06S-0000-N-B Excelsys Technologies Ltd CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $214.14 RFQ
LMM409-CHAS Bel Power Solutions AC-DC CONVERTER $261.11 RFQ
XHA-00 Image XHA-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $277.79 RFQ
XQB-00 Image XQB-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 900W 6 SLOT $344.84 RFQ
C650H Image C650H Sanken PWR SUPPLY BASE DC MOD 650W $175.45 RFQ
XCDC01 Image XCDC01 Excelsys Technologies Ltd CONF POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT $326.30 RFQ
XCA-00 Image XCA-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $244.73 RFQ
XLB-00 Image XLB-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $195.44 RFQ
XMB-01 Image XMB-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $226.03 RFQ
C450H Image C450H Sanken PWR SUPPLY UNIT BASE 450W $150.80 RFQ
XVD-01 Image XVD-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT $372.19 RFQ
XLC-01 Image XLC-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $200.54 RFQ
XZC-00 Image XZC-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT $430.13 RFQ
XFBS01 Image XFBS01 Excelsys Technologies Ltd CHASSIS 6 SLOT HI-REL COTS 700W $485.95 RFQ
XCB-00 Image XCB-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 700W 6 SLOT $270.22 RFQ
XCEC01 Image XCEC01 Excelsys Technologies Ltd CONF POWER CHASSIS 1340W 6 SLOT $389.19 RFQ
XRB-00 Image XRB-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $266.62 RFQ
XNB-01 Image XNB-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $277.79 RFQ
XQC-00 Image XQC-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 1200W 6 SLOT $384.09 RFQ
UX6R Excelsys Technologies Ltd RUGGED POWER CHASSIS 1200W 6SLOT $276.19 RFQ
XCB-01 Image XCB-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 700W 6 SLOT $270.22 RFQ
XFCS01 Image XFCS01 Excelsys Technologies Ltd CHASSIS 6 SLOT HI-REL COTS 1000W $678.98 RFQ
XWB-01 Image XWB-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 600W 6 SLOT $377.80 RFQ
XCE-00 Image XCE-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 1340W 6 SLOT $373.89 RFQ
XFAS01 Image XFAS01 Excelsys Technologies Ltd CHASSIS 6 SLOT HI-REL COTS 400W $515.82 RFQ
XRA-00 Image XRA-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $261.83 RFQ
CX06S-0000-N-A Image CX06S-0000-N-A Excelsys Technologies Ltd CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $214.99 RFQ
XWC-01 Image XWC-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 800W 6 SLOT $448.26 RFQ
XMA-01 Image XMA-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $220.94 RFQ
XBA-01 Image XBA-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $317.70 RFQ
XLB-01 Image XLB-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 4 SLOT $195.44 RFQ
XQA-00 Image XQA-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 600W 6 SLOT $306.53 RFQ
XCA-01 Image XCA-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 400W 6 SLOT $244.73 RFQ
C300H Image C300H Sanken PWR SUPPLY UNIT BASE 300W $133.11 RFQ
XLC-00 Image XLC-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $200.54 RFQ
CS06S-0000-C-A Excelsys Technologies Ltd CONFIG POWER CHASSIS 600W 4 SLOT $244.30 RFQ
XTA-01 Image XTA-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $273.00 RFQ
UX4 Image UX4 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 600W 4SLOT $200.54 RFQ
XBB-01 Image XBB-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 600W 6 SLOT $357.62 RFQ
XKA-00 Image XKA-00 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 200W 4 SLOT $241.33 RFQ
XMD-01 Image XMD-01 Excelsys Technologies Ltd POWER CHASSIS 750W 4 SLOT $299.11 RFQ