Yêu cầu báo giá

Máy đo độ rung

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
3681S-1-104L Image 3681S-1-104L Bourns Inc. POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM $18.70 RFQ
3681S-1-103L Image 3681S-1-103L Bourns Inc. POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM $28.06 RFQ
3682S-1-502L Image 3682S-1-502L Bourns Inc. POT 5.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM $38.09 RFQ
3600S-1-103 Bourns Inc. POT 10K OHM WW 1.5W +/-50 PPM $0.00 RFQ
3682S-1-104L Image 3682S-1-104L Bourns Inc. POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM $38.09 RFQ
3682S-1-202L Image 3682S-1-202L Bourns Inc. POT 2.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM $25.39 RFQ
3683S-1-504L Image 3683S-1-504L Bourns Inc. POT 500K OHM CERM 2W +/-100 PPM $52.81 RFQ
3684S-1-104L Image 3684S-1-104L Bourns Inc. POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM $103.96 RFQ
3682S-1-102L Image 3682S-1-102L Bourns Inc. POT 1.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM $38.09 RFQ
3682S-1-105L Image 3682S-1-105L Bourns Inc. POT 1.0M OHM CERM 2W +/-100 PPM $38.09 RFQ
3681S-1-502L Image 3681S-1-502L Bourns Inc. POT 5.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM $18.70 RFQ
3682S-1-501L Image 3682S-1-501L Bourns Inc. POT 500 OHM CERM 2W +/-100 PPM $25.39 RFQ
3684S-1-103L Image 3684S-1-103L Bourns Inc. POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM $103.96 RFQ
3683S-1-104L Image 3683S-1-104L Bourns Inc. POT 100K OHM CERM 2W +/-100 PPM $52.81 RFQ
3683S-1-102L Image 3683S-1-102L Bourns Inc. POT 1.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM $52.81 RFQ
3683S-1-502L Image 3683S-1-502L Bourns Inc. POT 5.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM $52.81 RFQ
3600S-1-501 Bourns Inc. POT 500 OHM WIREWOUND 1.5W $0.00 RFQ
3683S-1-103L Image 3683S-1-103L Bourns Inc. POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM $52.81 RFQ
3683S-1-105L Image 3683S-1-105L Bourns Inc. POT 1.0M OHM CERM 2W +/-100 PPM $52.81 RFQ
3682S-1-203L Image 3682S-1-203L Bourns Inc. POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM $25.39 RFQ
3683S-1-503L Image 3683S-1-503L Bourns Inc. POT 50K OHM CERM 2W +/-100 PPM $52.81 RFQ
3683S-1-202L Image 3683S-1-202L Bourns Inc. POT 2.0K OHM CERM 2W +/-100 PPM $52.81 RFQ
3682S-1-103L Image 3682S-1-103L Bourns Inc. POT 10K OHM CERM 2W +/-100 PPM $38.09 RFQ
3682S-1-503L Image 3682S-1-503L Bourns Inc. POT 50K OHM CERM 2W +/-100 PPM $38.09 RFQ
3683S-1-203L Image 3683S-1-203L Bourns Inc. POT 20K OHM CERM 2W +/-100 PPM $36.38 RFQ
<<<1>>>