Yêu cầu báo giá

Chiếu màn hình chạm

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
98000339733 3M SCT3250EX 19.71" 8" EX113 (DUAL $168.52 RFQ
98000331375 3M SCT7655EX 10.84" 8" EX111 R $218.65 RFQ
98110001371 3M SCT7650EX 15.65" 8" EX111 R $183.36 RFQ
FTAS00-121A4 NKK Switches TOUCH SCRN 4-WIRE 12.1" $89.27 RFQ
K-84-C Image K-84-C IRTouch Systems TOUCHSCREEN 8.4" RS-232 $103.60 RFQ
98000331730 3M SCT7650EX 15.68" 8" EX111 R $183.36 RFQ
98110001355 3M SCT7650EX 10.29" 8" EX111 R W $156.78 RFQ
98000333512 3M SCT3250 17.80" 8" FFC W $111.35 RFQ
17-8091-203 Image 17-8091-203 3M TOUCH SCREEN CAPACITIVE 6.71" $58.36 RFQ
98000332639 3M SCT3250 17.95" 8" FFC $103.92 RFQ
98000334510 3M SCT3250EX 23.60" 8" EX112 W $185.47 RFQ
400395 Image 400395 Bergquist TOUCH SCRN 5-WIRE 6.4" ANTI-GLR $0.00 RFQ
NHD-TS-24064CZ-4043003 Newhaven Display Intl TOUCH PANEL FOR 113X50MM LCD $0.00 RFQ
98110000548 3M SCT3250EX 10.29" 8" EX111 R W $95.03 RFQ
98110000555 3M SCT3250 10.29" 8" FFC W $58.88 RFQ
98110000902 3M EXII-7760UC(USB), SCT3210EX 12.3 $103.95 RFQ
TSTFT3.5I# Image TSTFT3.5I# Newhaven Display Intl TOUCH PANEL 140X1.4.0 TFT $0.00 RFQ
400426 Image 400426 Bergquist TOUCH SCREEN 4-WIRE 5.7" ANTIGLR $0.00 RFQ
98000321855 3M SCT3250 19.71" 8" FFC $122.47 RFQ
98000336069 3M SCT3855EX 12.39" 8" EX112 $173.23 RFQ
17-8951-226 Image 17-8951-226 3M TOUCH SCREEN 31.80W" CAP W/CONT $0.00 RFQ
98000332423 3M SCT3250 15.74" 8" FFC $85.13 RFQ
400229-03 Bergquist TOUCH SCREEN 17.1" $0.00 RFQ
98000330401 3M SCT3250EX 27.2" 8" EX112 W $214.49 RFQ
400432 Bergquist 15 8-WIRE RESISTIVE TOUCHSCREEN $0.00 RFQ
PL810.4E2T 3M TOUCH SCREEN PL RESISTIVE 10.4" $0.00 RFQ
98110000993 3M NO CONTROLLER, SCT3210 18.61" 8" $118.90 RFQ
98000332316 3M SCT3250EX 13.18" 8" EX112 $104.38 RFQ
98-0003-3781-0 3M PCT2120 21.62" 1.60 PX453 KIT $0.00 RFQ
98110000936 3M NO CONTROLLER, SCT3210 15.68" 8" $85.13 RFQ
98000327167 3M SCT3250 19.34" 8" FFC W $122.47 RFQ
E-64-C Image E-64-C IRTouch Systems TOUCHSCREEN 6.4" RS-232 $103.91 RFQ
DSTK9010-3460 3M DISPERSIVE SIGNAL TOUCH $727.09 RFQ
98-0003-3625-9 3M DISPERSIVE SIGNAL TOUCH $1,007.50 RFQ
PL45.7E2T 3M TOUCH SCREEN PL RESISTIVE 5.7" $0.00 RFQ
98000329726 3M SCT3250EX 15.65" 8" EX112 W $125.79 RFQ
98000336127 3M SCT3855EX 17.54" 8" EX112 $223.35 RFQ
98000327217 3M SCT3250 20.65" 8" FFC W $138.64 RFQ
98000326896 3M SCT3250EX 23.83" 8" EX112 W $185.47 RFQ
400494 Bergquist TOUCH SCREEN 10.8" $0.00 RFQ
98000337208 3M SCT7650EX 21.78" 8" EX111 R W $280.20 RFQ
98110000969 3M EXII-7760UC(USB), SCT3210EX 17.5 $132.38 RFQ
400403 Image 400403 Bergquist TOUCH SCRN 5-WIRE 12.1" ANTI-GLR $0.00 RFQ
E-64-U Image E-64-U IRTouch Systems TOUCHSCREEN 6.4" USB $103.91 RFQ
E-12-H Image E-12-H IRTouch Systems TOUCHSCREEN 12.1" USB $137.50 RFQ
FTAS00-84AS4 Image FTAS00-84AS4 NKK Switches TOUCH SCRN 4-WIRE 8.4" $61.88 RFQ
98000331334 3M SCT7650EX 10.84" 8" EX112 R $156.78 RFQ
17-9311-225 3M TOUCH SCREEN 22.37" CAP W/CONT $0.00 RFQ
17-8421-205 Image 17-8421-205 3M TOUCH SCREEN CAPACITIVE 17.54" $111.35 RFQ
17-8931-225 3M TOUCH SCREEN CAP 26.28" W/CONT $0.00 RFQ