Yêu cầu báo giá

Quang học - Nguồn ánh sáng Phosphor Từ xa

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
CL-840-DOM15-PC Intematix Corporation LENS 80CRI 4000K 0.6" DOME 0.5"H $0.51 RFQ
CL-750-P215-PC Image CL-750-P215-PC Intematix Corporation CHROMALIT PANEL 70CRI 305X215MM $59.34 RFQ
CL-930-ELP30-PC Intematix Corporation LENS 90CRI 3500K ELLIPSE 1.0" H $1.09 RFQ
CL-840-R135-PC Intematix Corporation LENS 80CRI 4000K 5.3"RND DWNLGHT $22.98 RFQ
CL-840-L225-PC Image CL-840-L225-PC Intematix Corporation CHROMALIT 80CRI 305X22.5MM $3.66 RFQ
CL-840-R23-XT Image CL-840-R23-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND $2.27 RFQ
CL-840-ELP40-PC Image CL-840-ELP40-PC Intematix Corporation CHROMALIT ELLIPSE LHT SRCE BULB $1.16 RFQ
CL-930-ELP40-PC Intematix Corporation LENS 90CRI 3500K ELLIPSE 1.3"H $1.36 RFQ
CL-927-R34-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND $4.72 RFQ
CL-930-CAN15-PC Image CL-930-CAN15-PC Intematix Corporation INTEMATIX CHROMALIT CANDLE $0.49 RFQ
CL-930-DOM40-PC Intematix Corporation LENS 90CRI 3500K 1.3" DOME 0.8"H $1.36 RFQ
CL-750-R100-PC Image CL-750-R100-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 70CRI 100MM DIA $11.66 RFQ
CL-927-S55-PC Intematix Corporation LENS 90CRI 2700K 2.2"SQ DOWNLGHT $5.86 RFQ
CL-830-L152-XT Image CL-830-L152-XT Intematix Corporation CHROMALIT LT SOURCE LINEAR $4.24 RFQ
CL-750-S65-PC Image CL-750-S65-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 70CRI 65X65MM $5.94 RFQ
CL-840-R34-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND $4.15 RFQ
CL-927-P215-PC Image CL-927-P215-PC Intematix Corporation CHROMALIT PANEL 90CRI 305X215MM $80.10 RFQ
CL-840-R75-XT Image CL-840-R75-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND $10.53 RFQ
CL-827-R135-PC Image CL-827-R135-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 80CRI 135MM DIA $26.60 RFQ
CL-840-SR-PC Image CL-840-SR-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 80CRI 45MM DIA $1.22 RFQ
CL-827-L125-PC Intematix Corporation LENS 80CRI 2700K 12X0.5"LIN POLY $5.60 RFQ
CL-930-R75-XT Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 75MM DIA $15.43 RFQ
CL-750-S95-XT Image CL-750-S95-XT Intematix Corporation CHROMALIT LT SOURCE SQUARE $14.63 RFQ
CL-927-L225-XT Intematix Corporation LENS 90CRI 2700K 12X0.9" LINEAR $17.22 RFQ
CL-927-S21-PC Image CL-927-S21-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 90CRI 21X21MM $0.79 RFQ
CL-750-R62-XT Image CL-750-R62-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND $7.74 RFQ
CL-830-S120-PC Image CL-830-S120-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 80CRI 120X120MM $24.94 RFQ
CL-830-L225-XT Intematix Corporation LENS 80CRI 3000K 12X0.9" LINEAR $14.87 RFQ
CL-840-R152-XT Intematix Corporation LENS 80CRI 4000K 152MM ROUND $44.48 RFQ
CL-835-ELP60-PC Image CL-835-ELP60-PC Intematix Corporation INTEMATIX CHROMALIT ELLIPSE $1.40 RFQ
CL-750-ELP60-PC Image CL-750-ELP60-PC Intematix Corporation INTEMATIX CHROMALIT ELLIPSE $1.16 RFQ
CL-750-LR-PC Image CL-750-LR-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 70CRI 61.5MM DIA $4.84 RFQ
CL-750-S95-PC Image CL-750-S95-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 70CRI 95X95MM $10.46 RFQ
CL-830-S95-XT Image CL-830-S95-XT Intematix Corporation CHROMALIT LT SOURCE SQUARE $14.63 RFQ
CL-927-CAN30-PC Image CL-927-CAN30-PC Intematix Corporation INTEMATIX CHROMALIT CANDLE $1.09 RFQ
CL-827-S65-PC Image CL-827-S65-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 80CRI 65X65MM $7.13 RFQ
CL-930-L152-XT Intematix Corporation CHROMALIT LT SOURCE LINEAR $8.89 RFQ
CL-927-S95-PC Intematix Corporation LENS 90CRI 2700K 2.7"SQ DOWNLGHT $14.32 RFQ
CL-835-DOM40-PC Intematix Corporation LENS 80CRI 3500K 1.3" DOME 0.8"H $1.16 RFQ
CL-927-R135-PC Image CL-927-R135-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 90CRI 135MM DIA $26.60 RFQ
CL-830-S65-PC Image CL-830-S65-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 80CRI 65X65MM $7.13 RFQ
CL-927-R75-XT Image CL-927-R75-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND $15.56 RFQ
CL-835-R45-XT Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 45MM DIA $5.50 RFQ
CL-840-S65-PC Image CL-840-S65-PC Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 80CRI 65X65MM $7.13 RFQ
CL-750-R34-XT Intematix Corporation CHROMALIT XT LIGHT SOURCE RND $3.55 RFQ
CL-835-R75-XT Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 75MM DIA $13.38 RFQ
CL-927-CAN40-PC Image CL-927-CAN40-PC Intematix Corporation INTEMATIX CHROMALIT CANDLE $1.36 RFQ
CL-835-S65-XT Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 65X65MM $10.70 RFQ
CL-830-R23-PC Image CL-830-R23-PC Intematix Corporation CHROMALIT ROUND 80CRI 22.5MM DIA $0.76 RFQ
CL-930-S65-XT Intematix Corporation CHROMALIT SQUARE 65X65MM $12.39 RFQ