Yêu cầu báo giá

Kính hiển vi

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
SPZV-50 Image SPZV-50 Aven Tools MICRO STEREO ZM 6.7-50X NO-ILLUM $1,560.01 RFQ
26800B-352 Image 26800B-352 Aven Tools MICROSCOPE EARM LED $2,687.27 RFQ
23726RB-ESD Luxo MICRO STEREO ZM 7X-45X W/LIGHT $2,013.38 RFQ
26700-501S Aven Tools ILOUPE STAT PCK CAMRA W/MICRSCPE $0.00 RFQ
26800B-301 Aven Tools MICROSCOPE DSZ-44T $0.00 RFQ
26800B-327 Image 26800B-327 Aven Tools MICRO STEREO ZM 10X-44X W/LIGHT $3,615.16 RFQ
DSZT-70 Aven Tools MICROSCOPE STEREO ZOOM 20X-70X $0.00 RFQ
23714AC Image 23714AC Luxo MICRO STEREO ZM 7X-45X NON-ILLUM $1,657.50 RFQ
26700-205 Image 26700-205 Aven Tools MIGHTY SCOPE UV 200X 5VDC 110MA $270.21 RFQ
26700-501P Image 26700-501P Aven Tools ILOUPE PRO PACK CAMRA W/MICRSCPE $0.00 RFQ
NSW-30 Image NSW-30 Aven Tools MICROSCOPE BODY STEREO 10X/30X $453.39 RFQ
23714RB-ESD Image 23714RB-ESD Luxo MICRO STEREO ZM 7X-45X W/LIGHT $1,706.25 RFQ
26800C-550 Image 26800C-550 Aven Tools POCKET MICROSCOPE 25X W/LED LGHT $28.93 RFQ
SPZT-50 Image SPZT-50 Aven Tools STEREO ZOOM BODY 6.7X-50X $0.00 RFQ
26800B-A1 Image 26800B-A1 Aven Tools MICRO STEREO ZM 6.7-50X W/LIGHT $1,565.05 RFQ
DSZV-44 Image DSZV-44 Aven Tools MICRO STEREO ZM 10X-44X NON-ILL $1,450.73 RFQ
26800B-323 Image 26800B-323 Aven Tools MICRO STEREO ZM 10X-44X W/LIGHT $2,218.86 RFQ
26800B-305 Aven Tools MICROSCOPE DSZ-44 W/BOOM STAND $0.00 RFQ
18712 Image 18712 Luxo MICRO STEREO ZM 6.5X-45X W/LIGHT $1,647.75 RFQ
26700-200 Image 26700-200 Aven Tools DIGITAL MIGHTY SCOPE $215.95 RFQ
23720RB-ESD Luxo MICRO STEREO ZM 7X-45X NON-ILLUM $2,145.00 RFQ
DSZ-70 Image DSZ-70 Aven Tools MICROSCOPE STEREO ZOOM 20X-70X $842.01 RFQ
26800B-304 Aven Tools MICROSCOPE DSZ-44 W/BOOM STAND $0.00 RFQ
23727RB Image 23727RB Luxo MICRO STEREO ZM 7X-45X W/LIGHT $2,193.75 RFQ
26700-300 Image 26700-300 Aven Tools MICROSCOPE ZIPSCOPE USB DGTL 2M $0.00 RFQ
26800B-303 Image 26800B-303 Aven Tools MICRO STEREO ZM 10X-44X W/LIGHT $2,648.55 RFQ
26.701 Aven Tools MICROSCOPE STEREO ZOOM SYST 701 $0.00 RFQ
26800B-353 Image 26800B-353 Aven Tools TRINOCULAR MCSP ON STAND PLED $3,584.44 RFQ
NSW-1 Aven Tools MICROSCOPE BODY STEREO 10X $0.00 RFQ
23711RB Image 23711RB Luxo MICRO STEREO ZM 7X-45X W/LIGHT $2,442.38 RFQ
26800B-339 Image 26800B-339 Aven Tools MICRO STEREO ZM 10X-93X W/LIGHT $2,801.03 RFQ
NSW-2 Aven Tools MICROSCOPE BODY STEREO 20X $0.00 RFQ
T0051384699N Image T0051384699N Apex Tool Group USB MICROSCOPE AM4013MTL $708.48 RFQ
VOL-0563M Image VOL-0563M 3M 100X MICROSCOPE DUAL LIGHT $511.88 RFQ
SPZT-50D Aven Tools MICROSCOPE BODY STEREO 6.7X -50X $0.00 RFQ
26800C-536 Aven Tools POCKET MICROSCOPE ILLUM 20X $0.00 RFQ
23714RB Image 23714RB Luxo MICRO STEREO ZM 7X-45X W/LIGHT $1,657.50 RFQ
26700-208 Image 26700-208 Aven Tools MIGHTY SCOPE PROPAK $0.00 RFQ
26800B-365 Image 26800B-365 Aven Tools MICRO STEREO ZM 6X-20X W/LIGHT $632.19 RFQ
NSW-620 Image NSW-620 Aven Tools MICROSCOPE BODY STEREO 6X/20X $0.00 RFQ
26800B-382 Image 26800B-382 Aven Tools MICRO STEREO ZM 6.7X-50X W/LIGHT $4,583.55 RFQ
26800B-393 Image 26800B-393 Aven Tools MICRO STEREO ZM 7X-30X W/LIGHT $0.00 RFQ
26800B-354 Image 26800B-354 Aven Tools TRINOCULAR MICROSCOPE ON STD FOI $4,317.69 RFQ
SPZ-50 Image SPZ-50 Aven Tools MICROSCOPE STEREO ZOOM PFM $1,770.79 RFQ
26700-520 Image 26700-520 Aven Tools ILOUPE XL2 PORTABLE DGTL SCOPE $0.00 RFQ
26800B-384 Image 26800B-384 Aven Tools MICRO STEREO ZM 6.7-50X W/LIGHT $3,255.08 RFQ
23780RB Luxo MICRO STEREO ZM 7X-45X W/LIGHT $1,964.63 RFQ
26700-203 Image 26700-203 Aven Tools MIGHTY SCOPE 10X-80X AUTO FOCUS $0.00 RFQ
26800C-533 Image 26800C-533 Aven Tools MICROSCOPE POCKET W/MTRC RETICLE $0.00 RFQ
DA-70351 Image DA-70351 Assmann WSW Components MICROSCOPE DIGITAL 10X-230X W/LT $56.00 RFQ