Yêu cầu báo giá

USB Flash Drives

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
APHA008GAG0EG-2TM Apacer Memory America USB FLASH $0.00 RFQ
APHA128MT23EG-2T Image APHA128MT23EG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRV 128MB SLC USB 2.0 $0.00 RFQ
APHA256MT13EG-2T Image APHA256MT13EG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRV 256MB SLC USB 2.0 $17.47 RFQ
APHA032GAK0CG-2TM Apacer Memory America USB FLASH $0.00 RFQ
APHA004GAG0CG-1T Image APHA004GAG0CG-1T Apacer Memory America USB FLASH DRV 4GB SLC USB2.0/3.0 $0.00 RFQ
APHA008GAG0EG-1TM Image APHA008GAG0EG-1TM Apacer Memory America USB FLASH DRV 8GB SLC USB2.0/3.0 $0.00 RFQ
APHA002GAG0EG-2T Image APHA002GAG0EG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRV 2GB SLC USB2.0/3.0 $38.31 RFQ
APHA008GR23CG-CM Image APHA008GR23CG-CM Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0 $23.56 RFQ
AF4GUFEDBK-OEM ATP Electronics, Inc. USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 $13.07 RFQ
AF512UFP3NC(I)-OEM ATP Electronics, Inc. USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0 $11.58 RFQ
SFU21024E3BP2TO-C-MS-121-STD Image SFU21024E3BP2TO-C-MS-121-STD Swissbit USB FLASH DRIVE 1GB SLC USB 2.0 $38.14 RFQ
APHA016GAG0CG-1T Image APHA016GAG0CG-1T Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 16GB SLC 2.0/3.0 $0.00 RFQ
AF512UFEDBK(I)-OEM ATP Electronics, Inc. USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0 $13.37 RFQ
APHA512MT13EG-2T Image APHA512MT13EG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRV 512MB SLC USB 2.0 $20.72 RFQ
APHA008GAG0CG-2T Image APHA008GAG0CG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRV 8GB SLC USB2.0/3.0 $97.74 RFQ
AF4GUFP3NC(I)-OEM ATP Electronics, Inc. USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 $43.25 RFQ
APHA512MAG0CG-1T Image APHA512MAG0CG-1T Apacer Memory America USB FLASH DRV 512MB SLC 2.0/3.0 $0.00 RFQ
APHA032GAG0CG-3TM Apacer Memory America USB FLASH $40.84 RFQ
USBFTVKEY6A4096N Amphenol PCD USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0 $177.19 RFQ
AF2GUFNDNC(I)-OEM Image AF2GUFNDNC(I)-OEM ATP Electronics, Inc. USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0 $20.84 RFQ
USBFTVKEY6A4096G Amphenol PCD USB FLASH DRIVE 4GB USB 2.0 $0.00 RFQ
APHA016GR23CG-2T Image APHA016GR23CG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0 $171.90 RFQ
APHA008GAG0CG-2TM Apacer Memory America USB FLASH $0.00 RFQ
APHA008G2BACG-DTM Image APHA008G2BACG-DTM Apacer Memory America USB FLASH AH162-A 8GB MLC IND $19.40 RFQ
APHA032GAK0EG-3TM Apacer Memory America USB FLASH $43.81 RFQ
SFU216GBE1BP2MT-I-QT-141-MAT Swissbit USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0 $0.00 RFQ
SFU216GBE1BP2MT-I-QT-121-MAT Swissbit USB FLASH DRIVE 16GB SLC USB 2.0 $0.00 RFQ
APHA016G2BACG-DTM Image APHA016G2BACG-DTM Apacer Memory America USB FLASH AH162-A 16GB MLC IND $0.00 RFQ
APHA004GR23CG-2T Image APHA004GR23CG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 $54.79 RFQ
APHA016GAG0CG-3TM Apacer Memory America USB FLASH $32.86 RFQ
APHA256MAG0CG-1T Image APHA256MAG0CG-1T Apacer Memory America USB FLASH DRV 256MB SLC 2.0/3.0 $0.00 RFQ
USB3FTVKEY6A16GAPA Image USB3FTVKEY6A16GAPA Amphenol PCD MEMORY KEY USB3FTV A 16GB $0.00 RFQ
APHA032GAG0EG-1TM Image APHA032GAG0EG-1TM Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 32GB SLC 2.0/3.0 $0.00 RFQ
APHA016GAG0EG-2TM Apacer Memory America USB FLASH $0.00 RFQ
APHA064GAG0CG-3TM Apacer Memory America USB FLASH $66.48 RFQ
APHA032GAK0EG-2TM Apacer Memory America USB FLASH $0.00 RFQ
APHA008GR13CG-CM Image APHA008GR13CG-CM Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0 $23.56 RFQ
SFU22048E3BP2TO-C-MS-121-STD Image SFU22048E3BP2TO-C-MS-121-STD Swissbit USB FLASH DRIVE 2GB SLC USB 2.0 $48.50 RFQ
APHA016GAG0CG-2TM Apacer Memory America USB FLASH $0.00 RFQ
AP16GAH322B Image AP16GAH322B Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 16GB USB 2.0 $15.93 RFQ
APHA004GAG0EG-1T Image APHA004GAG0EG-1T Apacer Memory America USB FLASH DRV 4GB SLC USB2.0/3.0 $0.00 RFQ
APHA004GT13EG-2T Image APHA004GT13EG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 $67.73 RFQ
APHA032GAG0CG-2TM Apacer Memory America USB FLASH $0.00 RFQ
AF8GUFEDBK-OEM ATP Electronics, Inc. USB FLASH DRIVE 8GB SLC USB 2.0 $12.28 RFQ
OSGC4GB-000-602 Micron Technology Inc. USB FLASH DRIVE 4GB $8.36 RFQ
APHA004G2BACG-BTM-DK Image APHA004G2BACG-BTM-DK Apacer Memory America USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 $0.00 RFQ
APHA256MR23CG-2T Image APHA256MR23CG-2T Apacer Memory America USB FLASH DRV 256MB SLC USB 2.0 $13.72 RFQ
APHA008GAG0CG-1TM Image APHA008GAG0CG-1TM Apacer Memory America USB FLASH DRV 8GB SLC USB2.0/3.0 $23.14 RFQ
SFU24096E3BP2TO-I-DT-121-STD Image SFU24096E3BP2TO-I-DT-121-STD Swissbit USB FLASH DRIVE 4GB SLC USB 2.0 $79.39 RFQ
APHA064GA20CG-2TM Apacer Memory America USB FLASH $0.00 RFQ