Yêu cầu báo giá

Ferrite Cores

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
B64290P723X46 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 3.89UH T46 $0.12 RFQ
B65805N40A1 EPCOS (TDK) FERRITE CORE RM 40NH K1 2PCS $1.95 RFQ
B65811D630J48 EPCOS (TDK) FERRITE CORE RM 630NH N48 2PCS $1.00 RFQ
B66453G0000X192 EPCOS (TDK) FERRITE CORE ELP N92 1PC $0.79 RFQ
B65843AR87 Image B65843AR87 EPCOS (TDK) FERRITE CORE EP 1.6UH N87 2PCS $0.63 RFQ
B66365G300X187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $1.13 RFQ
B66291GX187 Image B66291GX187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE ELP N87 1PC $2.72 RFQ
B66311U315K187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $0.18 RFQ
B65611T250G48 Image B65611T250G48 EPCOS (TDK) FERRITE CORE P 250NH N48 2PCS $9.61 RFQ
B65733AR87 Image B65733AR87 EPCOS (TDK) FERRITE CORE PM 16UH N87 2PCS $205.85 RFQ
B66285K0000X197 Image B66285K0000X197 EPCOS (TDK) FERRITE CORE I N97 $1.07 RFQ
B66317G100X187 Image B66317G100X187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE E N87 1PC $0.62 RFQ
B64290L618X35 Image B64290L618X35 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 5.4UH T35 $1.43 RFQ
B65684AR49 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $28.22 RFQ
B65981AR97 Image B65981AR97 EPCOS (TDK) FERRITE CORE PQ 6.7UH N97 2PCS $11.97 RFQ
B64290A22X33 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $3.24 RFQ
B64290L719X65 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 3.93UH T65 $0.49 RFQ
B64290L615X72 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $0.93 RFQ
B66361G500X187 Image B66361G500X187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE ETD N87 1PC $1.11 RFQ
B64290L44X87 Image B64290L44X87 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 1.12UH N87 $0.32 RFQ
B64290L44X830 Image B64290L44X830 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 2.2UH N30 $0.35 RFQ
B65701WY38 Image B65701WY38 EPCOS (TDK) FERRITE CORE P 28UH T38 2PCS $6.23 RFQ
B64290L45X830 Image B64290L45X830 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 2.77UH N30 $0.57 RFQ
B65661N400A48 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $1.88 RFQ
B66307G0100X127 EPCOS (TDK) FERRITE CORE E N27 1PC $0.16 RFQ
B65671T315G48 EPCOS (TDK) FERRITE CORE P 315NH N48 2PCS $3.92 RFQ
36T0153-30P Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE TOROID 3.96MM OD $0.10 RFQ
28T0122-00P Laird-Signal Integrity Products FERRITE CORE TOROID 3.07MM OD $0.10 RFQ
B65981AR87 Image B65981AR87 EPCOS (TDK) FERRITE CORE PQ 6.5UH N87 2PCS $4.92 RFQ
B65813JR87 Image B65813JR87 EPCOS (TDK) FERRITE CORE RM 4.2UH N87 2PCS $2.29 RFQ
B65819JR30 EPCOS (TDK) FERRITE CORE RM 5UH N30 2PCS $0.77 RFQ
B65651D250A48 EPCOS (TDK) FERRITE CORE P 250NH N48 2PCS $1.14 RFQ
B65887E1000J87 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $3.51 RFQ
B65803A16A1 EPCOS (TDK) FERRITE CORE RM 16NH K1 2PCS $1.58 RFQ
B66501G0000X187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE ER N87 1PC $1.49 RFQ
B66229G1000X127 EPCOS (TDK) FERRITE CORE E N27 1PC $0.42 RFQ
B66281GX187 Image B66281GX187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE ELP N87 1PC $0.55 RFQ
B65843P250J38 EPCOS (TDK) FERRITE CORE EPO 250NH T38 2PCS $0.43 RFQ
B65661T63A1 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $4.10 RFQ
B65839A40A33 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $0.42 RFQ
B66317GX187 Image B66317GX187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE E N87 1PC $0.59 RFQ
B65843A100A57 EPCOS (TDK) FERRITE CORE EP 100NH T57 2PCS $0.38 RFQ
B65815ER97 Image B65815ER97 EPCOS (TDK) FERRITE CORE RM 5.3UH N97 2PCS $4.74 RFQ
B66293PX187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $3.79 RFQ
B64290L644X35 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 2.83UH T35 $0.16 RFQ
B65541T160G48 Image B65541T160G48 EPCOS (TDK) FERRITE CORE P 160NH N48 2PCS $2.57 RFQ
B66365G200X187 EPCOS (TDK) FERRITE CORE ETD N87 1PC $1.13 RFQ
B64290A658X65 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 2.3UH T65 $0.17 RFQ
B64290L82X27 EPCOS (TDK) FERRITE CORE $5.22 RFQ
B64290L657X830 EPCOS (TDK) FERRITE CORE TOROID 4.54UH N30 $1.50 RFQ