Yêu cầu báo giá

Bobbins (Cấu trúc cuộn), gắn kết, phần cứng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
B65888C1512T1 Image B65888C1512T1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 14 $2.04 RFQ
B65804B6010T2 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 4 $0.89 RFQ
B65808P1006D1 Image B65808P1006D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 6 $0.00 RFQ
B65808P1005D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 6 $0.00 RFQ
B65842W1008D1 Image B65842W1008D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER EP 10 $1.02 RFQ
B64293A1000X Image B64293A1000X EPCOS (TDK) BASE PLATE TOROIDS $0.62 RFQ
B64293A1400X Image B64293A1400X EPCOS (TDK) BASE PLATE TOROIDS $2.26 RFQ
B64292A1004X Image B64292A1004X EPCOS (TDK) HOUSING VERTICAL TOROIDS $0.44 RFQ
B65812P1012D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 8 $0.00 RFQ
B65846W1008D1 Image B65846W1008D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER EP 17 $0.58 RFQ
B65623A1X EPCOS (TDK) MOUNTING ASSEMBLY P 41 X 25 $22.63 RFQ
B65812S1108D2 Image B65812S1108D2 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 8 $0.00 RFQ
B65518D2002X EPCOS (TDK) MOUNTING ASSEMBLY P 9 X 5 $1.14 RFQ
B65526B1010T1 Image B65526B1010T1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER ER 11 X 5 $1.23 RFQ
B65982E12D1 Image B65982E12D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER PQ 50 X 50 $2.37 RFQ
B66206A2001X Image B66206A2001X EPCOS (TDK) YOKE E 20 X 10 X 6 $0.75 RFQ
B65816N1011D1 Image B65816N1011D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 12 $1.76 RFQ
B65659F1X23 Image B65659F1X23 EPCOS (TDK) ADJUSTMENT SCREW RM 6 $1.71 RFQ
B65518C3000X1 Image B65518C3000X1 EPCOS (TDK) ADJUSTMENT SCREW P 9 X 5 $1.41 RFQ
B66364W1016T1 Image B66364W1016T1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER ETD 39X20X13 $2.23 RFQ
B66414B6008T1 Image B66414B6008T1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER EFD 15X8X5 $1.64 RFQ
B65808N1004D2 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 6 $0.60 RFQ
B65812N1005D1 Image B65812N1005D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 8 $1.42 RFQ
B65806N1108D001 EPCOS (TDK) COIL FORMER RM5 SUMIKON PM 9630 $0.64 RFQ
B65518D2001X Image B65518D2001X EPCOS (TDK) MOUNTING ASSEMBLY P 9 X 5 $2.38 RFQ
B65702BT1 Image B65702BT1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER P 30 X 19 $0.64 RFQ
B64292A1104X Image B64292A1104X EPCOS (TDK) HOUSING VERTICAL TOROIDS $0.84 RFQ
B65545B10X Image B65545B10X EPCOS (TDK) YOKE P 14 X 8 $4.95 RFQ
B65652BT1 Image B65652BT1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER P 18 X 11 $0.30 RFQ
B64291A1104X Image B64291A1104X EPCOS (TDK) HOUSING HORIZONTAL TOROIDS $0.72 RFQ
B65808A5000X Image B65808A5000X EPCOS (TDK) INSULATING WASHER RM 6 $0.61 RFQ
B65526A2000X Image B65526A2000X EPCOS (TDK) YOKE ER 11 X 5 $0.52 RFQ
B65812N1008D1 Image B65812N1008D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 8 $1.26 RFQ
B66368A2000X Image B66368A2000X EPCOS (TDK) YOKE ETD 49 X 25 X 16 $0.67 RFQ
B65804V1006D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM $0.00 RFQ
B66359S2000X Image B66359S2000X EPCOS (TDK) YOKE ETD 29 X 16 X 10 $0.49 RFQ
B65816A2002X Image B65816A2002X EPCOS (TDK) CLAMP RM 12 $0.54 RFQ
B65804C2005X Image B65804C2005X EPCOS (TDK) INSULATING WASHER RM 4 $0.28 RFQ
B65808N1108D002 EPCOS (TDK) COIL FORMER RM5 SUMIKON PM 9630 $0.67 RFQ
B66252BM1 Image B66252BM1 EPCOS (TDK) FERRITE CORES $4.79 RFQ
B64291A1704X Image B64291A1704X EPCOS (TDK) HOUSING HORIZONTAL TOROIDS $1.71 RFQ
B66422W1010D1 Image B66422W1010D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER EFD 25X13X9 $1.44 RFQ
B65880E2012D1 Image B65880E2012D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER PQ 32 X 30 $1.46 RFQ
B65539C1002X22 Image B65539C1002X22 EPCOS (TDK) ADJUSTMENT SCREW RM 5 $1.65 RFQ
B66359B1013T1 Image B66359B1013T1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER ETD 29X16X10 $1.64 RFQ
B66284F2204X Image B66284F2204X EPCOS (TDK) CLAMP ELP 18X4X10 I 18X2X10 $0.30 RFQ
B65806P1004D1 Image B65806P1004D1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER RM 5 $0.00 RFQ
B66396A2000X Image B66396A2000X EPCOS (TDK) YOKE ETD 54 X 28 X 19 $1.25 RFQ
B66366B1018T1 Image B66366B1018T1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER ETD 44X22X15 $2.23 RFQ
B66243B1018T1 Image B66243B1018T1 EPCOS (TDK) BOBBIN COIL FORMER E 42X21X20 $3.15 RFQ