Yêu cầu báo giá

Giao diện - Ghi âm và Phát lại

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
ISD17210SYI Image ISD17210SYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 210SEC 28-SOIC $0.00 RFQ
ISD5008ZIR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PL 4-8MIN IN CSP $0.00 RFQ
ISD17180EY01 Image ISD17180EY01 Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 180SEC 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD5102EYIR Image ISD5102EYIR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 1-2MN 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD15D00YYI Image ISD15D00YYI Nuvoton Technology Corporation of America IC CHIPCORDER AUDIO 32QFN $3.30 RFQ
ISD2590S Image ISD2590S Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 90SEC 28-SOIC $0.00 RFQ
ISD4002-150EYI Image ISD4002-150EYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PL 150SEC IN 28TSOP $0.00 RFQ
ISD1740SYIR Image ISD1740SYIR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 40SEC 28-SOIC $0.00 RFQ
ISD4002-180E Image ISD4002-180E Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 180SEC 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD1610BSYIR Image ISD1610BSYIR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 10SEC 16-SOIC $0.00 RFQ
ISD4003-05MEY Image ISD4003-05MEY Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 5MIN 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD1616BPY01 Image ISD1616BPY01 Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 16SEC 16-DIP $0.00 RFQ
ISD17120EYI Image ISD17120EYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 120SEC 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD4004-16MSYI Image ISD4004-16MSYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 16MIN 28-SOIC $14.18 RFQ
ISD17210SYR Image ISD17210SYR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 210SEC 28-SOIC $0.00 RFQ
ISD4002-150PY Image ISD4002-150PY Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 150SEC 28-DIP $7.75 RFQ
ISD4003-08MP Image ISD4003-08MP Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 8MIN 28-DIP $0.00 RFQ
ISD5108EYI Image ISD5108EYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 4-8MN 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD1730EYI Image ISD1730EYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 30SEC 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD4002-180ED Image ISD4002-180ED Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PL 180SEC EX 28TSOP $0.00 RFQ
ISD1420PI Image ISD1420PI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 20SEC 28DIP $0.00 RFQ
ISD4003-04MEI Image ISD4003-04MEI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 4MIN IN 28TSOP $0.00 RFQ
ISD4004-08MSIR Image ISD4004-08MSIR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 8MIN IN 28SOIC $0.00 RFQ
ISD1730SYI Image ISD1730SYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 30SEC 28-SOIC $4.47 RFQ
ISD4002-120SI Image ISD4002-120SI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PL 120SEC IN 28SOIC $0.00 RFQ
ISD17150SY Image ISD17150SY Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 150SEC 28-SOIC $7.51 RFQ
ISD1790EY Image ISD1790EY Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 90-SEC 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD1620BPY Image ISD1620BPY Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 20SEC 16-DIP $0.00 RFQ
ISD2548SY Image ISD2548SY Nuvoton Technology Corporation of America IC MEM VOICE REC/PLAY 48S 28SOIC $0.00 RFQ
ISD1610BSY01 Image ISD1610BSY01 Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 10SEC 16-SOIC $0.00 RFQ
ISD1750PYI Image ISD1750PYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 50-SEC 28-DIP $5.91 RFQ
ISD4003-04MEYI Image ISD4003-04MEYI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 4MIN 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD4002-150SI Image ISD4002-150SI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PL 150SEC IN 28SOIC $0.00 RFQ
ISD1110P Image ISD1110P Nuvoton Technology Corporation of America IC MEM VOICE REC/PLAY 10S 28DIP $0.00 RFQ
ISD1750EYR Image ISD1750EYR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 50SEC 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD4004-10ME Image ISD4004-10ME Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 10MIN 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD1616BSYI01 Image ISD1616BSYI01 Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 16SEC 16-SOIC $0.00 RFQ
ISD17240SY Image ISD17240SY Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 240SEC 28-SOIC $9.90 RFQ
ISD4002-120EDR Image ISD4002-120EDR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PL 120SEC EX 28TSOP $0.00 RFQ
ISD4002-240SYIR Image ISD4002-240SYIR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 240S 28-SOIC $6.69 RFQ
ISD1730SYR Image ISD1730SYR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 30SEC 28-SOIC $3.64 RFQ
ISD9140FI Image ISD9140FI Nuvoton Technology Corporation of America IC SOC CHIPCORDER 48LQFP $2.06 RFQ
ISD9331RI Image ISD9331RI Nuvoton Technology Corporation of America IC SOC CHIPCORDER 64LQFP $2.06 RFQ
ISD17150EYR Image ISD17150EYR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 150SEC 28-TSOP $0.00 RFQ
ISD4003-06MS Image ISD4003-06MS Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 6MIN 28-SOIC $0.00 RFQ
ISD4002-150EIR Image ISD4002-150EIR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PL 150SEC IN 28TSOP $0.00 RFQ
ISD25120P Image ISD25120P Nuvoton Technology Corporation of America IC MEM VOICE REC/PLAY 120S 28DIP $0.00 RFQ
ISD4004-12MEDR Image ISD4004-12MEDR Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PL 12MIN EX 28TSOP $0.00 RFQ
ISD1416SI Image ISD1416SI Nuvoton Technology Corporation of America IC VOICE REC/PLAY 16-SEC 28-SOIC $0.00 RFQ
ISD2110YYI Image ISD2110YYI Nuvoton Technology Corporation of America IC DGTL CHIPCORDER 20QFN $0.00 RFQ