Yêu cầu báo giá

Kết cấu, Motion Phần cứng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
ROB-12127 Image ROB-12127 SparkFun Electronics SHAFT COUPLER 1/4" TO 3/16" $4.99 RFQ
ROB-12506 Image ROB-12506 SparkFun Electronics SMOOTH BELT 1/8"D 8.0" ID $3.49 RFQ
ROB-12340 Image ROB-12340 SparkFun Electronics SHAFT DSHAFT 1/4"D X 1.375"L $1.19 RFQ
323030021 Image 323030021 Seeed Technology Co., Ltd JOINT BEARING SA5T/K $0.00 RFQ
ROB-12211 Image ROB-12211 SparkFun Electronics SHAFT COUPLER 1/4" TO 6MM $4.99 RFQ
ROB-12416 Image ROB-12416 SparkFun Electronics SHAFT DSHAFT 1/4"D X 5.00"L $2.49 RFQ
ROB-12391 Image ROB-12391 SparkFun Electronics SHAFT DSHAFT 1/4"D X 6.00"L $2.89 RFQ
ROB-12238 Image ROB-12238 SparkFun Electronics CLAMPING HUB 1/4" BORE $7.99 RFQ
725-32008 Image 725-32008 Parallax Inc. PING STAND ACRYL W/ HARDWARE $0.00 RFQ
ROB-12401 Image ROB-12401 SparkFun Electronics HUB SPACER 3/8" $1.39 RFQ
ROB-12112 Image ROB-12112 SparkFun Electronics SHAFT SPACER - 1/2" $1.69 RFQ
ROB-12543 Image ROB-12543 SparkFun Electronics SERVO HUB LIGHTWEIGHT STD $3.99 RFQ
ROB-12544 Image ROB-12544 SparkFun Electronics SHAFT SOLID 1/8"D X 9"L $1.19 RFQ
ROB-12370 Image ROB-12370 SparkFun Electronics SMOOTH BELT 1/8"D 2.5" ID $0.49 RFQ
ROB-12537 Image ROB-12537 SparkFun Electronics DISC WHEEL 2" BLK 2PK $3.99 RFQ
ROB-12375 Image ROB-12375 SparkFun Electronics TUBE - ALUMINUM $5.39 RFQ
ROB-12136 Image ROB-12136 SparkFun Electronics SHAFT COUPLER 1/8" TO 1/8" $4.99 RFQ
ROB-12101 Image ROB-12101 SparkFun Electronics TUBE - ALUMINUM $2.79 RFQ
ROB-12482 Image ROB-12482 SparkFun Electronics SHAFT SOLID 3/8"D X 10"L $5.39 RFQ
ROB-12230 Image ROB-12230 SparkFun Electronics SHAFT SOLID 3/8"D X 3"L $1.89 RFQ
ROB-12185 Image ROB-12185 SparkFun Electronics SHAFT SOLID 5/16"D X 8"L $3.49 RFQ
ROB-12565 Image ROB-12565 SparkFun Electronics CHANNEL SLIDER G PAIR $3.49 RFQ
ROB-12500 Image ROB-12500 SparkFun Electronics ALUMINUM CHANNEL 15" $11.99 RFQ
ROB-12117 Image ROB-12117 SparkFun Electronics TUBE - ALUMINUM $4.49 RFQ
ROB-12468 Image ROB-12468 SparkFun Electronics BEARING MNT QUAD BLOCK 5/8" BORE $7.99 RFQ
ROB-12395 Image ROB-12395 SparkFun Electronics SHAFT SOLID 1/2"D X 8"L $6.19 RFQ
ROB-12246 Image ROB-12246 SparkFun Electronics SINGLE CHANNEL FLAT BRACKET $1.29 RFQ
ROB-12322 Image ROB-12322 SparkFun Electronics SHAFT SOLID 1/8"D X 1"L $0.39 RFQ
ROB-12556 Image ROB-12556 SparkFun Electronics SKATE WHEEL 4.90 BLU $4.99 RFQ
ROB-12114 Image ROB-12114 SparkFun Electronics CLAMPING HUB 1" BORE UNTHREADED $5.99 RFQ
ROB-12192 Image ROB-12192 SparkFun Electronics MOTOR MNT SWIVEL CLAMP 22MM $5.99 RFQ
ROB-12426 Image ROB-12426 SparkFun Electronics SKATE WHEEL 2.975 BLU $2.59 RFQ
ROB-12337 Image ROB-12337 SparkFun Electronics TUBE - STAINLESS $6.19 RFQ
ROB-00320 Image ROB-00320 SparkFun Electronics BALL CASTER OMNI METAL $5.95 RFQ
ROB-12139 Image ROB-12139 SparkFun Electronics SKATE WHEEL 2.975 GRAY $2.59 RFQ
ROB-12110 Image ROB-12110 SparkFun Electronics BEARING MNT PLLW BLOCK 3/4" BORE $7.99 RFQ
ROB-12220 Image ROB-12220 SparkFun Electronics CLAMP HUB 5/8" BORE 90 DEGREE $7.99 RFQ
ROB-12196 Image ROB-12196 SparkFun Electronics SET SCREW HUB 5/16" BORE $4.99 RFQ
ROB-12233 Image ROB-12233 SparkFun Electronics RUBBER RING 4.65"ID X 1/8"W $1.09 RFQ
ROB-12450 Image ROB-12450 SparkFun Electronics HUB MNT B 90 DEGREE $4.49 RFQ
ROB-12357 Image ROB-12357 SparkFun Electronics DISC WHEEL 3" YLW 2PK $4.99 RFQ
ROB-12559 Image ROB-12559 SparkFun Electronics CHANNEL SLIDER A PAIR $5.99 RFQ
ROB-12225 Image ROB-12225 SparkFun Electronics GEAR PINION GEAR 24T 0.25" BORE $12.99 RFQ
ROB-12419 Image ROB-12419 SparkFun Electronics TUBING - ALUMINUM $3.79 RFQ
FIT0237 DFRobot 12MM (0.47") LINEAR BEARING $9.90 RFQ
736 Image 736 Adafruit Industries LLC SLIP RING 22MM 6WR MAX 240V 2A $14.95 RFQ
ROB-12099 Image ROB-12099 SparkFun Electronics CLAMPING HUB 1" BORE FLAT $14.99 RFQ
ROB-12376 Image ROB-12376 SparkFun Electronics DISC WHEEL 5" CLR 2PK $6.99 RFQ
ROB-12407 Image ROB-12407 SparkFun Electronics MOTOR MNT CLAMPING $6.99 RFQ
ROB-12168 Image ROB-12168 SparkFun Electronics MOTOR MNT C STYLE $4.99 RFQ