Yêu cầu báo giá

SAW Filters

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
FAR-F5KB-836M50-B4EG-Z Image FAR-F5KB-836M50-B4EG-Z Taiyo Yuden FILTER SAW 836.5MHZ CDMA SMD $0.23 RFQ
FAR-F5KB-881M50-B4EJ-Z Image FAR-F5KB-881M50-B4EJ-Z Taiyo Yuden FILTER SAW 881.5MHZ CDMA SMD $0.24 RFQ
PX1002 Image PX1002 Murata Electronics North America FILTER,PX, 86.850 MHZ, PROXIMITY $13.19 RFQ
SF2098G Image SF2098G Murata Electronics North America FILTER SAW RF 915 MHZ SM2520-4 $0.00 RFQ
B39251B3892H510 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW IF 248.6MHZ SMD $0.00 RFQ
B39941B9517P810 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW $0.00 RFQ
D6DA1G842K2C4-Z Taiyo Yuden SAW DUPLEXER, LTE, BAND 3, 1814 $3.34 RFQ
FAR-F6KB-1G5754-B4GU-Z Image FAR-F6KB-1G5754-B4GU-Z Taiyo Yuden FILTER SAW 1.5754GHZ GPS SMD $0.24 RFQ
B39881B7845K410 Image B39881B7845K410 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 881.5MHZ LOW-LOSS SMD $0.00 RFQ
B39380K7251M100 Image B39380K7251M100 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW IF 38.0MHZ AUDIO $0.00 RFQ
B39901B8763P810A5 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 304MHZ 5SMD $0.00 RFQ
B39351B3583Z810W3 Image B39351B3583Z810W3 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 345MHZ REMOTE SMD $0.00 RFQ
SF2155B Murata Electronics North America SAW FILTER $0.00 RFQ
SF1145B Image SF1145B Murata Electronics North America SAW FILTER IF 427.25MHZ SMP-03 $5.53 RFQ
B39380K6264K100 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER IF 38.0MHZ 10DIP $0.00 RFQ
AFS14A40-1900.00-T2 Image AFS14A40-1900.00-T2 Abracon LLC FILTER SAW 1900.00 MHZ SMD $0.00 RFQ
EFCH881MTCD1 Image EFCH881MTCD1 Panasonic Electronic Components SAW FILTER GSM 881 MHZ 50/50 $1.42 RFQ
B39389K3953M100S1 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER IF 38.9&33.9MHZ 5SIP $0.00 RFQ
B39182B7749C910 Image B39182B7749C910 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 1.8425GHZ LOWLOSS SMD $0.00 RFQ
AFS20A53-1575.42-T2 Image AFS20A53-1575.42-T2 Abracon LLC FILTER SAW 1575.42 MHZ SMD $0.00 RFQ
RF3608D Image RF3608D Murata Electronics North America FILTER SAW RF 426.4MHZ SM3838-8 $0.78 RFQ
B39831B5008U410 Image B39831B5008U410 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW RF 833.0MHZ SMD $4.13 RFQ
SF1120B_1 Murata Electronics North America SAW FILTER $0.00 RFQ
B39192B4176U510 Image B39192B4176U510 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 1.95GHZ LOWLOSS SMD $0.00 RFQ
B39141B3607Z510 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 140MHZ LOWLOSS SMD $0.00 RFQ
B39931B4336P810 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) CSSP3 FILTER CU-FRAME $1.00 RFQ
B39471B5052Z810 Image B39471B5052Z810 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW RF 465.00MHZ SMD $2.93 RFQ
FAR-F6KB-1G9500-B4GJ-Z Image FAR-F6KB-1G9500-B4GJ-Z Taiyo Yuden FILTER SAW 1.95GHZ W-CDMA SMD $0.23 RFQ
AFS20A05-719.00-T2 Image AFS20A05-719.00-T2 Abracon LLC FILTER SAW 719.00 MHZ SMD $0.00 RFQ
B39389G3963M100 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW IF 38.9MHZ 5SIP VIDEO $0.00 RFQ
B39941B8809P810 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW $0.00 RFQ
F6QB1G585P2BQ-J Image F6QB1G585P2BQ-J Taiyo Yuden FILTER SAW GPS+GLONASS SMD $0.22 RFQ
B39172B5065U810 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) RF 1750.00MHZ $0.00 RFQ
B39380K9351M100 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER IF 38.0MHZ AUDIO 5SIP $0.00 RFQ
B39911B3943H110 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) DCC6E Q 3.0X3.0 FILTER $1.00 RFQ
SF1141B Image SF1141B Murata Electronics North America SAW FILTER IF 75MHZ SMP-03 $2.21 RFQ
B39171B3882Z710 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW IF 168.96MHZ SMD $0.00 RFQ
B39122B1617U810 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) RF FILTER 1178.12 MHZ $0.72 RFQ
FAR-F6KB-1G8800-B4GS-Z Image FAR-F6KB-1G8800-B4GS-Z Taiyo Yuden FILTER SAW 1.88GHZ PCS SMD $0.23 RFQ
B39162B3521U410 Image B39162B3521U410 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 1.57542GHZ SMD $0.73 RFQ
FAR-F6KB-1G9600-B4GP-Z Image FAR-F6KB-1G9600-B4GP-Z Taiyo Yuden FILTER SAW 1.96GHZ PCS SMD $0.24 RFQ
B39401B4832U310W3 Image B39401B4832U310W3 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 400MHZ LOWLOSS SMD $0.00 RFQ
SF2244A Murata Electronics North America SAW FILTER $0.00 RFQ
SF2148B Murata Electronics North America FILTER SAW 138.24MHZ 12SMD $0.00 RFQ
AFS916.5S3 Image AFS916.5S3 Abracon LLC FILTER SAW 916.500MHZ SMD $0.78 RFQ
SF14-1575F5UU19 Image SF14-1575F5UU19 AVX Corp/Kyocera Corp FILTER SAW 1.57542GHZ SMD $0.75 RFQ
SF2037B-2 Image SF2037B-2 Murata Electronics North America SAW FILTER IF 76.5MHZ SMP-03 $2.45 RFQ
B39431B3676U310 Image B39431B3676U310 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 425MHZ LOWLOSS SMD $0.00 RFQ
B39371B3677U310 Image B39371B3677U310 Qualcomm (RF360 - A Qualcomm & TDK Joint Venture) FILTER SAW 374.0MHZ SMD $0.00 RFQ
RF3171D Image RF3171D Murata Electronics North America SAW FILTER 418MHZ SM3838-8 $0.72 RFQ