Yêu cầu báo giá

Tinh thể nguyên khối

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
ECS-10.7-15B Image ECS-10.7-15B ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 4P 2PC 2.5DB $5.66 RFQ
ECS-75SMF45A7.5B Image ECS-75SMF45A7.5B ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 4P 4DB SMD $12.13 RFQ
ECS-96SMF21A7.5 Image ECS-96SMF21A7.5 ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD $3.78 RFQ
ECS-10.7-7.5A Image ECS-10.7-7.5A ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 2P 1.5DB TH $4.64 RFQ
ECS-10.7-7.5B Image ECS-10.7-7.5B ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 4P 2PC 2.5DB $9.99 RFQ
ECS-10.7-30B Image ECS-10.7-30B ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 4P 2PC 2.5DB $7.29 RFQ
ECS-96SMF45A30 Image ECS-96SMF45A30 ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 2P 2DB SMD $9.65 RFQ
ECS-21K-7.5B Image ECS-21K-7.5B ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2.5DB $8.51 RFQ
ECS-10.7-30A Image ECS-10.7-30A ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 2P 1.5DB TH $3.90 RFQ
ECS-21K-30A Image ECS-21K-30A ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 1.5DB TH $4.05 RFQ
ECS-96SMF21A20 Image ECS-96SMF21A20 ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD $3.78 RFQ
ECS-21K-30B Image ECS-21K-30B ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2DB TH $4.35 RFQ
ECS-38SMF45A30 Image ECS-38SMF45A30 ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 2P 2.5DB SMD $9.45 RFQ
ECS-96SMF21A15 Image ECS-96SMF21A15 ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD $7.18 RFQ
ECS-38SMF45A15 Image ECS-38SMF45A15 ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 2P 2DB SMD $9.10 RFQ
ECS-10.7-15A Image ECS-10.7-15A ECS Inc. MONO XTAL 10.7MHZ 2P 2DB TH $1.40 RFQ
ECS-96SMF21A30 Image ECS-96SMF21A30 ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB SMD $3.88 RFQ
ECS-75SMF45A30B Image ECS-75SMF45A30B ECS Inc. MONO XTAL 45MHZ 4P 3DB SMD $16.93 RFQ
ECS-21K-15B Image ECS-21K-15B ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 4P 2PC 2DB TH $3.75 RFQ
ECS-21K-15A Image ECS-21K-15A ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 1.5DB TH $3.90 RFQ
ECS-21K-7.5A Image ECS-21K-7.5A ECS Inc. MONO XTAL 21.4MHZ 2P 2DB TH $4.05 RFQ
<<<1>>>