Yêu cầu báo giá

Nhiệt - Nhiệt điện, Peltier Modules

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
44530-501 Image 44530-501 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER CP14,17,10,L,W4.5 $19.93 RFQ
430922-501 Image 430922-501 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER $34.37 RFQ
7945001-601 Image 7945001-601 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER MOD ZT7,16,F1,4040,TA,W8 $46.45 RFQ
TG12-2.5-01LS Image TG12-2.5-01LS Marlow Industries, Inc. TEM GENERATOR 30X30X3.94MM $31.43 RFQ
71063-505 Image 71063-505 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER RH14,14,06,L1,W4.5 $55.45 RFQ
CP70437 Image CP70437 CUI Inc. PELTIER, 40 X 40 X 3.8 MM, 7 A, $31.59 RFQ
CP13535 Image CP13535 CUI Inc. PELTIER, 50 X 50 X 3.5 MM, 13 A, $43.88 RFQ
CP40347 Image CP40347 CUI Inc. PELTIER, 30 X 30 X 4.7 MM, 4 A, $24.07 RFQ
OT2.0-31-F2A Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT $42.59 RFQ
CP5-31-10L Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT $100.13 RFQ
NL1020T-01AC Image NL1020T-01AC Marlow Industries, Inc. TEM 3.96X3.96X2.16MM $23.63 RFQ
430745-505 Image 430745-505 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER UT8,12,F2,2525,11,RT,W6 $69.34 RFQ
CP1.0-71-08L Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT $36.60 RFQ
430040-513 Image 430040-513 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions HOT20,65,F2A,1312,11,TB,W2.25 $53.38 RFQ
66183-505 Image 66183-505 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER MOD CP14,51,06,L1,W4.5 $57.87 RFQ
2SC040050-127-63L Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC $176.20 RFQ
3CP055065-127-71-31L Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC $262.50 RFQ
430581-502 Image 430581-502 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIR ET20,30,F2A,0610,11,W2.25 $38.19 RFQ
RH2-10-06L Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT $69.03 RFQ
56760-505 Image 56760-505 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER MOD CP14,127,06,L1,W4.5 $26.82 RFQ
430437-503 Image 430437-503 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIR ET19,35,F1N,0612,GG,W2.25 $69.34 RFQ
4CP055065-127-71-31-17L Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC $402.21 RFQ
NL1015T-01AC Image NL1015T-01AC Marlow Industries, Inc. TEM 8.79X10.97X2.39MM $33.76 RFQ
9350007-302 Image 9350007-302 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions MS2,192,14,20,15,25,11,RT,W8 $126.75 RFQ
430028-509 Image 430028-509 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER MOD HT4,6,F2,2143,TA,W6 $29.30 RFQ
CM23-1.9-08AC Image CM23-1.9-08AC Marlow Industries, Inc. TEM 8.18X6.02X1.65MM $14.10 RFQ
7950002-603 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions ZT8,12,F1,4040,TB,EP,W8 $48.08 RFQ
430141-512 Image 430141-512 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER MOD HT4,12,F2,4040,TA,W6 $36.73 RFQ
9350001-304 Image 9350001-304 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIR MS2,049,14,14,15,15,00,W8 $138.69 RFQ
PL020-4-30-01LS Image PL020-4-30-01LS Marlow Industries, Inc. TEM 29.69X29.69X4.7MM $57.12 RFQ
430429-503 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER MOD $24.30 RFQ
430005-517 Image 430005-517 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions OT08,32,F0T,0707,11,W2.25 $0.00 RFQ
56610-510 Image 56610-510 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER CP14,127,10,L1,RT,W4.5 $38.28 RFQ
RC24-3-01LS Image RC24-3-01LS Marlow Industries, Inc. TEM 40X40X3.61MM $90.15 RFQ
430037-515 Image 430037-515 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions HOT12,18,F2A,0606,TB,W2.29 $43.36 RFQ
OT1.2-65-F2A Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT $57.66 RFQ
430857-501 Image 430857-501 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER UT15,288,F2,5252,TA,RTW6 $133.68 RFQ
NL2063T-01AB Image NL2063T-01AB Marlow Industries, Inc. MULTISTAGE TEM39.64X29.64X5.94MM $242.60 RFQ
45850-502 Image 45850-502 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER OT08,08,F0,0303,11,W2.25 $34.58 RFQ
430009-502 Image 430009-502 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER OT08,66,F0,1009,GG,W2.25 $46.16 RFQ
OT1.2-68-F1A Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT $55.25 RFQ
NL1012T-01AC Image NL1012T-01AC Marlow Industries, Inc. TEM 8.79X8.79X2.41MM $39.27 RFQ
44660-501 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER $24.95 RFQ
430278-506 Image 430278-506 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER OT20,32,F0,0808,GG,W2.25 $45.20 RFQ
430540-501 Image 430540-501 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIR ET19,23,F1N,0608,11,W2.24 $59.08 RFQ
71061-504 Image 71061-504 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER SH14,125,10,L1,W4.5 $37.92 RFQ
NL3040-01BC Image NL3040-01BC Marlow Industries, Inc. MULTISTAGE TEM21.72X28.27X10.8MM $609.60 RFQ
TG12-6-01L Image TG12-6-01L Marlow Industries, Inc. TEM GENERATOR 40.13X40.13X3.91MM $29.23 RFQ
NL1025T-01AC Image NL1025T-01AC Marlow Industries, Inc. TEM 8.79X10.67X2.16MM $20.71 RFQ
56590-502 Image 56590-502 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions PELTIER MOD CP14,71,10,L1,W4.5 $25.22 RFQ