Yêu cầu báo giá

Nhiệt - Nhiệt điện, Peltier Assemblies

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
AA-040-12-22-00-00 Image AA-040-12-22-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 6.3A $328.99 RFQ
385076-02 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $587.00 RFQ
385026-01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $343.19 RFQ
385203-01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $781.37 RFQ
385201-01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $890.31 RFQ
385087-01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $2,278.63 RFQ
HET400PA Image HET400PA Delta Electronics 48V THERMOELECTRIC MOD 400W $1,070.10 RFQ
AA-200-24-44-LK-XX Image AA-200-24-44-LK-XX Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 11.3 $1,085.39 RFQ
DA-045-12-02-00-00 Image DA-045-12-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 6.1A $274.30 RFQ
385090-01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $1,975.38 RFQ
385100-01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $768.37 RFQ
AA-040-24-22-00-00 Image AA-040-24-22-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 2.6A $352.80 RFQ
HET200VC Image HET200VC Delta Electronics 24V THERMOELECTRIC MOD 200W $704.55 RFQ
4370000214000 Image 4370000214000 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions AA,230,48,D44,00,XX $1,137.68 RFQ
DL-060-12-00-00-00 Image DL-060-12-00-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions DIRECT TO LIQUID MODULE 4.2A 59W $273.05 RFQ
AA-100-24-22-00-00 Image AA-100-24-22-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 5.6A $582.80 RFQ
AA-250-48-44-LK-XX Image AA-250-48-44-LK-XX Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 48V $1,271.04 RFQ
DA-039-12-02-00-00 Image DA-039-12-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 3.9A $299.35 RFQ
DA-011-05-02-00-00 Image DA-011-05-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 2.2A $158.48 RFQ
HET200PB Image HET200PB Delta Electronics 400X180X150MM 48VDC TEC MODULE $684.73 RFQ
AA-250-24-44-LK-XX Image AA-250-24-44-LK-XX Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 24V $1,111.50 RFQ
AA-250-48-44-00-XX Image AA-250-48-44-00-XX Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 48V $1,046.54 RFQ
DA-025-12-02-00-00 Image DA-025-12-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY DIRECT-AIR 1.7A $226.70 RFQ
DA-034-12-02-00-00 Image DA-034-12-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 2.6A $255.93 RFQ
DA-011-12-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY DIRECT AIR $156.75 RFQ
AA-033-12-22-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 3.7A $289.60 RFQ
CTA230-0001-01 Image CTA230-0001-01 Marlow Industries, Inc. THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 12V $444.32 RFQ
HET200VB Image HET200VB Delta Electronics 24V THERMOELECTRIC MOD 200W $704.55 RFQ
DL-060-24-00-00-00 Image DL-060-24-00-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOEL ASSY DIRECT-LIQUID 2.7A $261.60 RFQ
EHA-L50AN1-R02-L1 Image EHA-L50AN1-R02-L1 Marlow Industries, Inc. EVERGEN TEG GENERATOR ASSEMBLY $360.00 RFQ
4370000213000 Image 4370000213000 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions AA,230,24,D44,00,XX $1,137.68 RFQ
385003-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $248.88 RFQ
385017-02 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $293.50 RFQ
385016-06 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $293.56 RFQ
CTA230-0001-03 Image CTA230-0001-03 Marlow Industries, Inc. THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 24V $556.77 RFQ
385149-01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $2,111.56 RFQ
AA-250-24-44-00-XX Image AA-250-24-44-00-XX Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 24V $1,111.50 RFQ
4370000200000 Image 4370000200000 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions AA,480,24,44,00,XX $2,293.50 RFQ
DL-210-24-00-00-00 Image DL-210-24-00-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions DIRECT TO LIQUID MODUL 8.1A 194W $513.20 RFQ
385238-01 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $1,064.77 RFQ
EHA-PA1AN1-R02-L1 Image EHA-PA1AN1-R02-L1 Marlow Industries, Inc. EVERGEN TEG GENERATOR ASSEMBLY $360.00 RFQ
LA-115-24-02-00-00 Image LA-115-24-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 5.8A $528.00 RFQ
AA-200-24-22-00-00 Image AA-200-24-22-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRC ASSY AIR-AIR 11.3A $915.92 RFQ
CTA400-0001-01 Image CTA400-0001-01 Marlow Industries, Inc. THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 24V $888.66 RFQ
AA-034-12-22-00-00 Image AA-034-12-22-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECTRIC ASSY AIR-AIR 3.5A $261.77 RFQ
385001-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $247.63 RFQ
DA-024-12-02-00-00 Image DA-024-12-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 2.4A $225.03 RFQ
385016-04 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions RECIRCULATING CHILLER $320.88 RFQ
LA-045-24-02-00-00 Image LA-045-24-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY LIQUID-AIR 2.8A $320.64 RFQ
DA-075-24-02-00-00 Image DA-075-24-02-00-00 Laird Technologies - Engineered Thermal Solutions THERMOELECT ASSY DIRECT AIR 3.7A $372.00 RFQ