Yêu cầu báo giá

Nhiệt - Lạnh

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
ATS-13A-01-C3-R0 Image ATS-13A-01-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X10MM XCUT T412 $4.98 RFQ
ATS-21C-208-C1-R0 Image ATS-21C-208-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 70X70X6MM XCUT $7.12 RFQ
ATS-14A-168-C2-R0 Image ATS-14A-168-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 25X25X25MM R-TAB T766 $4.94 RFQ
ATS-14D-63-C1-R0 Image ATS-14D-63-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X20MM L-TAB $5.36 RFQ
ATS-11F-172-C1-R0 Image ATS-11F-172-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 30X30X25MM R-TAB $5.08 RFQ
ATS-06D-57-C2-R0 Image ATS-06D-57-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 35X35X20MM L-TAB T766 $5.67 RFQ
ATS-18B-210-C2-R0 Image ATS-18B-210-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 70X70X12MM XCUT T766 $9.77 RFQ
ATS-20G-172-C1-R0 Image ATS-20G-172-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 30X30X25MM R-TAB $5.08 RFQ
ATS-15G-84-C1-R0 Image ATS-15G-84-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 30X30X35MM R-TAB $5.44 RFQ
533202B02500G Aavid Thermalloy BOARD LEVEL HEAT SINK $1.05 RFQ
ATS-06F-104-C1-R1 Image ATS-06F-104-C1-R1 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X12.7MM XCUT $6.08 RFQ
ATS-18G-130-C3-R0 Image ATS-18G-130-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 60X60X15MM XCUT T412 $6.89 RFQ
ATS-12E-30-C2-R0 Image ATS-12E-30-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 70X70X25MM XCUT T766 $11.98 RFQ
ATS-18A-93-C3-R0 Image ATS-18A-93-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X20MM R-TAB T412 $6.00 RFQ
ATS-20E-27-C2-R0 Image ATS-20E-27-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 70X70X12.7MM XCUT T766 $10.72 RFQ
ATS-18H-54-C1-R0 Image ATS-18H-54-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 30X30X35MM L-TAB $5.44 RFQ
ATS-P2-96-C2-R0 Image ATS-P2-96-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X35MM R-TAB T766 $7.38 RFQ
ATS-18H-156-C1-R0 Image ATS-18H-156-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X25MM L-TAB $5.42 RFQ
ATS-13F-08-C2-R0 Image ATS-13F-08-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 45X45X15MM XCUT T766 $5.53 RFQ
ATS-04E-175-C3-R0 Image ATS-04E-175-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 35X35X10MM R-TAB T412 $5.45 RFQ
ATS-05H-193-C2-R0 Image ATS-05H-193-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X6MM XCUT T766 $4.87 RFQ
ATS-11F-106-C2-R1 Image ATS-11F-106-C2-R1 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 45X40X12.7MM XCUT T766 $7.27 RFQ
ATS-17G-151-C1-R0 Image ATS-17G-151-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 35X35X30MM L-TAB $5.34 RFQ
ATS-21C-158-C1-R0 Image ATS-21C-158-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X35MM L-TAB $5.55 RFQ
ATS-06G-78-C1-R0 Image ATS-06G-78-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 25X25X35MM R-TAB $5.34 RFQ
ATS-19H-151-C3-R0 Image ATS-19H-151-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 35X35X30MM L-TAB T412 $5.80 RFQ
ATS-15D-164-C3-R0 Image ATS-15D-164-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 45X45X35MM L-TAB T412 $6.76 RFQ
ATS-16H-167-C2-R0 Image ATS-16H-167-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 25X25X20MM R-TAB T766 $4.85 RFQ
ATS-12C-145-C3-R0 Image ATS-12C-145-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 30X30X30MM L-TAB T412 $5.47 RFQ
ATS-13F-166-C1-R0 Image ATS-13F-166-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 25X25X15MM R-TAB $4.40 RFQ
ATS-11H-194-C2-R0 Image ATS-11H-194-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X10MM XCUT T766 $4.94 RFQ
ATS-01D-45-C3-R0 Image ATS-01D-45-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 25X25X20MM L-TAB T412 $4.96 RFQ
ATS-11A-127-C2-R0 Image ATS-11A-127-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 54X54X20MM XCUT T766 $6.37 RFQ
ATS-04B-161-C3-R0 Image ATS-04B-161-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 45X45X20MM L-TAB T412 $6.30 RFQ
ATS-04D-112-C1-R1 Image ATS-04D-112-C1-R1 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 60X40X12.7MM XCUT $7.91 RFQ
ATS-08C-105-C2-R1 Image ATS-08C-105-C2-R1 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 45X40X9.5MM XCUT T766 $7.00 RFQ
ATS-11F-19-C3-R0 Image ATS-11F-19-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 54X54X20MM XCUT T412 $6.41 RFQ
V5583C Image V5583C Assmann WSW Components HEATSINK ALUM ANOD $3.74 RFQ
ATS-04C-10-C3-R0 Image ATS-04C-10-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 45X45X25MM XCUT T412 $5.67 RFQ
ATS-01C-65-C1-R0 Image ATS-01C-65-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X30MM L-TAB $5.80 RFQ
ATS-19D-194-C3-R0 Image ATS-19D-194-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X10MM XCUT T412 $4.81 RFQ
ATS-16B-17-C2-R0 Image ATS-16B-17-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 54X54X12.7MM XCUT T766 $6.39 RFQ
ATS-P1-204-C2-R0 Image ATS-P1-204-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 54X54X12MM XCUT T766 $5.69 RFQ
ATS-19A-17-C1-R0 Image ATS-19A-17-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 54X54X12.7MM XCUT $5.27 RFQ
ATS-02B-95-C2-R0 Image ATS-02B-95-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X30MM R-TAB T766 $6.76 RFQ
ATS-12C-156-C2-R0 Image ATS-12C-156-C2-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X25MM L-TAB T766 $6.22 RFQ
ATS-02F-175-C3-R0 Image ATS-02F-175-C3-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 35X35X10MM R-TAB T412 $5.45 RFQ
ATS-17E-115-C1-R0 Image ATS-17E-115-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 40X40X20MM XCUT $4.66 RFQ
ATS-20C-44-C1-R0 Image ATS-20C-44-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 25X25X15MM L-TAB $4.57 RFQ
ATS-18E-210-C1-R0 Image ATS-18E-210-C1-R0 Advanced Thermal Solutions Inc. HEATSINK 70X70X12MM XCUT $7.60 RFQ