Yêu cầu báo giá

Hội đồng đánh giá - Ban Mở rộng

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
107990007 Image 107990007 Seeed Technology Co., Ltd WOLFSON AUDIO CARD $0.00 RFQ
MIKROE-1379 Image MIKROE-1379 MikroElektronika BOARD ADD-ON GYRO CLICK $25.50 RFQ
T000090 Image T000090 Arduino MODULE TINKERKIT LDR SENSOR $0.00 RFQ
113040007 Image 113040007 Seeed Technology Co., Ltd XADOW BLE (DUAL MODEL) $0.00 RFQ
MIKROE-1375 Image MIKROE-1375 MikroElektronika RF TXRX MODULE CELLULAR SMA ANT $44.88 RFQ
DEV-12887 Image DEV-12887 SparkFun Electronics SPARKFUN ELECTRIC IMP SHIELD $19.95 RFQ
MIKROE-2439 Image MIKROE-2439 MikroElektronika GSM/GNSS CLICK $80.58 RFQ
MIKROE-1298 Image MIKROE-1298 MikroElektronika RF TXRX MODULE CELLULAR $49.98 RFQ
114990835 Image 114990835 Seeed Technology Co., Ltd RASPBERRY PI HDMI LCD (7 INCH) $0.00 RFQ
113060007 Seeed Technology Co., Ltd GROVE - LORA RADIO 433MHZ $13.87 RFQ
3136 Image 3136 Adafruit Industries LLC 15X7 CHARLIEPLEX LED GREEN $10.95 RFQ
101020008 Image 101020008 Seeed Technology Co., Ltd GROVE MOISTURE SENSOR $4.90 RFQ
104110001 Image 104110001 Seeed Technology Co., Ltd RASPBERRY PI 3.2" DISPLAY $0.00 RFQ
NHD-4.3CTP-SHIELD-N Image NHD-4.3CTP-SHIELD-N Newhaven Display Intl LCD 4.3" 480X272 CAP TOUCHSCREEN $85.00 RFQ
KIT-13288 Image KIT-13288 SparkFun Electronics TEENSY ARDUINO SHIELD ADAP 13288 $9.95 RFQ
113030009 Image 113030009 Seeed Technology Co., Ltd GPRS SHIELD V3.0 $59.90 RFQ
114990836 Image 114990836 Seeed Technology Co., Ltd RASPBERRY PI HDMI LCD (10.1 INCH $99.99 RFQ
3201 Image 3201 Adafruit Industries LLC ETHERNET FEATHERWING $19.95 RFQ
101020041 Image 101020041 Seeed Technology Co., Ltd GROVE I2C COLOR SENSOR $19.90 RFQ
ASX00001 Image ASX00001 Arduino ARDUINO WIFI SHIELD 101 $0.00 RFQ
DEV-11665 Image DEV-11665 SparkFun Electronics ARDUINO PROTOSHIELD - BARE PCB $4.95 RFQ
DFR0231 DFRobot NFC MODULE FOR ARDUINO $17.55 RFQ
EVAL-AD7690-PMDZ Image EVAL-AD7690-PMDZ Analog Devices Inc. EVAL BOARD 18BIT 400K ADC AD7690 $28.75 RFQ
1989 Image 1989 Adafruit Industries LLC PI T-COBBLER PLUS KIT $7.50 RFQ
104020006 Image 104020006 Seeed Technology Co., Ltd GROVE LED BAR V2.0 $3.90 RFQ
106030001 Image 106030001 Seeed Technology Co., Ltd ENERGY MONITOR SHIELD $0.00 RFQ
X-NUCLEO-LED16A1 Image X-NUCLEO-LED16A1 STMicroelectronics NUCLEO BOARD LED1642GW LED DRVR $19.95 RFQ
101020043 Image 101020043 Seeed Technology Co., Ltd GROVE UV SENSOR $9.90 RFQ
DEV-13041 Image DEV-13041 SparkFun Electronics BLOCK FOR INTEL EDISON - MICROSD $19.95 RFQ
DFR0029-B DFRobot GRAVITY: DIGITAL PUSH BUTTON (BL $2.50 RFQ
MIKROE-1306 Image MIKROE-1306 MikroElektronika DISPLAY BOARD 8X8 GREEN CLICK $15.30 RFQ
T110061 Image T110061 Arduino TINKERKIT TEXT LCD $41.91 RFQ
101020193 Image 101020193 Seeed Technology Co., Ltd BOARD TPH PRESSURE TEMP BME280 $17.00 RFQ
101020029 Image 101020029 Seeed Technology Co., Ltd GROVE INFRARED REFLECTIVE SENS $4.90 RFQ
107020006 Image 107020006 Seeed Technology Co., Ltd GROVE I2C FM RECEIVER $8.80 RFQ
ICE40-DAC Image ICE40-DAC Olimex LTD EXTENSION MODULE FOR ICE40HX1K-E $18.82 RFQ
MIKROE-1688 Image MIKROE-1688 MikroElektronika BOARD LIGHT-DIGITAL CONV $16.32 RFQ
MIKROE-1718 Image MIKROE-1718 MikroElektronika DEV BOARD ETH WIZ CLICK $19.38 RFQ
MIKROE-1937 Image MIKROE-1937 MikroElektronika WIFLY CLICK $70.38 RFQ
MIKROE-1908 Image MIKROE-1908 MikroElektronika CLICK BRD 868MHZ ENOCEAN TCM310 $39.78 RFQ
MIKROE-1798 Image MIKROE-1798 MikroElektronika DHT22 CLICK $24.48 RFQ
SIP-ASRNXS002 Image SIP-ASRNXS002 Samsung Semiconductor, Inc. 5 INCH MIPI LCD $249.38 RFQ
103110001 Image 103110001 Seeed Technology Co., Ltd DVK570 SHIELD FOR CUBIETRUCK $0.00 RFQ
MIKROE-1576 Image MIKROE-1576 MikroElektronika BOARD PS/2 CLICK $9.18 RFQ
101020172 Image 101020172 Seeed Technology Co., Ltd GROVE - LINE FINDER V1.1 $3.90 RFQ
113040004 Image 113040004 Seeed Technology Co., Ltd XADOW NFC TAG $0.00 RFQ
410-320 Image 410-320 Digilent, Inc. PMODLVLSHFT BOARD $13.99 RFQ
POE-GEVB Image POE-GEVB ON Semiconductor POE SHIELD $43.75 RFQ
DFR0030 Image DFR0030 DFRobot GRAVITY: DIGITAL CAPACITIVE TOUC $5.90 RFQ
ROB-12567 Image ROB-12567 SparkFun Electronics SPARKFUN REDBOT BUZZER $5.95 RFQ