Yêu cầu báo giá

Thiết bị đầu cuối - Đầu nối Turret

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
2811-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=11.91MM $0.78 RFQ
2704-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=8.33MM $0.54 RFQ
2505-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=4.75MM $0.48 RFQ
2348-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=3.96MM $0.48 RFQ
2505-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=4.75MM $0.48 RFQ
2524-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=8.64MM $0.51 RFQ
2111-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=1.79MM $0.48 RFQ
2702-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=7.14MM $0.52 RFQ
2707-1-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=3.96MM $0.50 RFQ
2561-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=5.56MM $0.49 RFQ
2561-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=5.56MM $0.48 RFQ
2109-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=3.45MM $0.48 RFQ
2503-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=4.75MM $0.48 RFQ
1527-2 Image 1527-2 Keystone Electronics TERM TURRET SINGLE L=12.29MM TIN $1.26 RFQ
11308 Image 11308 Keystone Electronics TERM TURRET SINGLE L=11.1MM TIN $1.58 RFQ
2333-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=3.18MM $0.48 RFQ
2101-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=3.43MM $0.48 RFQ
2706-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET PIN L=5.56MM $0.53 RFQ
2810-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=9.14MM $0.72 RFQ
2707-4-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=3.96MM $0.52 RFQ
2512-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=5.56MM $0.51 RFQ
2310-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=4.72MM $0.48 RFQ
11250 Image 11250 Keystone Electronics TERM TURRET DOUBLE L=4.98MM TIN $1.89 RFQ
2713-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=7.14MM $0.58 RFQ
2816-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=4.75MM $0.53 RFQ
2811-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=11.91MM $0.65 RFQ
2821-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=10.72MM $0.68 RFQ
2307-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=4.72MM $0.48 RFQ
2706-4-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET PIN L=5.56MM $0.54 RFQ
11362 Image 11362 Keystone Electronics TERM TURRET SINGLE L=7.29MM TIN $10.76 RFQ
3408-2-00-15-00-00-03-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET PIN L=3.61MM GOLD $0.48 RFQ
2312-3-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=2.39MM $0.48 RFQ
2561-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=5.56MM $0.48 RFQ
1557-2 Image 1557-2 Keystone Electronics TERM TURRET HOLLOW L=9.53MM TIN $1.09 RFQ
2506-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=3.96MM $0.48 RFQ
2717-3-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=7.14MM $0.55 RFQ
2512-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=5.56MM $0.51 RFQ
2704-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=8.33MM $0.50 RFQ
2355-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=4.85MM $0.48 RFQ
2110-2-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=5.84MM $0.48 RFQ
H9036-01 Harwin Inc. TERM TURRET HOLLOW L=3.96MM TIN $0.26 RFQ
1527-1 Image 1527-1 Keystone Electronics TERM TURRET SINGLE L=12.29MM TIN $0.36 RFQ
2108-4-00-44-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=3.96MM $0.48 RFQ
2113-1-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=2.39MM $0.48 RFQ
2803-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=4.75MM $0.50 RFQ
2708-3-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=4.75MM $0.56 RFQ
2501-2-00-01-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=5.56MM $0.48 RFQ
2717-2-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET DOUBLE L=7.14MM $0.55 RFQ
2510-1-00-50-00-00-07-0 Mill-Max Manufacturing Corp. TERM TURRET SINGLE L=3.45MM $0.48 RFQ
11310 Image 11310 Keystone Electronics TERM TURRET SINGLE L=7.87MM TIN $1.58 RFQ