Yêu cầu báo giá

Blade Type Power Connectors - Liên hệ

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
556880-2 Image 556880-2 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 10-12AWG TI $0.42 RFQ
0357460510 Molex, LLC .070 FEMALE TEMINAL XL)A-TYPE) $0.06 RFQ
2213374-1 Image 2213374-1 TE Connectivity AMP Connectors BLADE CONTACT GOLD PLATED $0.11 RFQ
0431781001 Image 0431781001 Molex, LLC TERM BLADE MALE 18AWG $0.05 RFQ
1445995-1 Image 1445995-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 2AWG SILVER $4.10 RFQ
1744128-2 Image 1744128-2 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR TIN $1.51 RFQ
1718260100 Image 1718260100 Molex, LLC TERM BLADE MALE 10-12AWG TIN $0.47 RFQ
0357460410 Image 0357460410 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 24AWG TIN $0.03 RFQ
0433742001 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN $0.05 RFQ
787243-2 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE FEMALE $0.24 RFQ
556883-2 Image 556883-2 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 14-18AWG TI $0.32 RFQ
0414224001 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE $0.07 RFQ
1604113-2 Image 1604113-2 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 16-20AWG TI $0.06 RFQ
0431783002 Molex, LLC TERM BLADE MALE 18AWG TIN $0.06 RFQ
CC46L-1416-01-T Samtec Inc. MINI POWER DISCRETE CABLE $0.52 RFQ
0357480310 Image 0357480310 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN $0.06 RFQ
0357450210 Image 0357450210 Molex, LLC TERM BLADE MALE 14-18AWG TIN $0.06 RFQ
1604038-1 Image 1604038-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 1/0AWG $8.06 RFQ
1604051-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 300MCM $5.08 RFQ
556136-1 Image 556136-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 10-12AWG TI $0.35 RFQ
0433752001 Image 0433752001 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN $0.07 RFQ
0357460310 Image 0357460310 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN $0.06 RFQ
0945291203 Image 0945291203 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN $0.07 RFQ
1744041-1 Image 1744041-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 12-16AWG $0.33 RFQ
1604054-1 Image 1604054-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 2/0AWG $3.60 RFQ
CC10L-1012-L Samtec Inc. PESS CONTACT $0.96 RFQ
0431785002 Molex, LLC TERM BLADE MALE 18AWG TIN $0.05 RFQ
1604112-2 Image 1604112-2 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 12-16AWG TI $0.05 RFQ
0357470210 Image 0357470210 Molex Connector Corporation TERM BLADE MALE 14-18AWG TIN $0.05 RFQ
1744128-1 Image 1744128-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR TIN $1.50 RFQ
0357470310 Image 0357470310 Molex, LLC TERM BLADE MALE 18-20AWG TIN $0.04 RFQ
CC46L-1416-01-L Image CC46L-1416-01-L Samtec Inc. MINI POWER DISCRETE CABLE $2.11 RFQ
0357480110 Image 0357480110 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 20-22AWG TIN $0.05 RFQ
0357460110 Image 0357460110 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 20-22AWG TIN $0.05 RFQ
0433743001 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN $0.05 RFQ
0433753001 Image 0433753001 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN $0.07 RFQ
0945180201 Image 0945180201 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 14-18AWG TIN $0.07 RFQ
1604433-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 6-8AWG $0.30 RFQ
0945180101 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 18-20AWG TIN $0.06 RFQ
0433751001 Image 0433751001 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 14-16AWG TIN $0.07 RFQ
1744042-1 Image 1744042-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 16-20AWG $0.27 RFQ
556135-1 Image 556135-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 14-18AWG TI $0.36 RFQ
1604053-1 Image 1604053-1 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR 3/0AWG $6.59 RFQ
41422-5001 Image 41422-5001 Molex Connector Corporation TERM BLADE FEMALE 14-18AWG TIN $0.07 RFQ
0357450410 Image 0357450410 Molex, LLC TERM BLADE MALE 24AWG TIN $0.04 RFQ
0357480210 Image 0357480210 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 14-18AWG TIN $0.06 RFQ
0040021602 Image 0040021602 Molex, LLC TERM BLADE FEMALE 14-18AWG TIN $0.10 RFQ
0357450110 Image 0357450110 Molex, LLC TERM BLADE MALE 20-22AWG TIN $0.05 RFQ
0357470410 Image 0357470410 Molex, LLC TERM BLADE MALE 24AWG TIN $0.06 RFQ
1744340-3 Image 1744340-3 TE Connectivity AMP Connectors TERM BLADE NON-GENDR TIN $1.58 RFQ