Yêu cầu báo giá

Bộ ngắt mạch nối đất (GFCI)

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
1301530030 Molex Connector Corporation 15A GFCI MANUAL 2' 3X5-15 $93.25 RFQ
PGFI-831AN Image PGFI-831AN Sensata Technologies/Airpax CABLE GFCI AUTO 30A 208VAC 2' $0.00 RFQ
1301530039 Molex Connector Corporation PLUG/TRI-CORD GFCI 15A 5-15 6' $100.10 RFQ
1301530027 Molex Connector Corporation 15A GFCI PLGMANUAL25'MLD 3X5-15 $151.64 RFQ
1301530050 Molex Connector Corporation 15A GFCIMANUAL50'14/1547 SPRSFWY $256.73 RFQ
PGFI-2301N Image PGFI-2301N Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI MANUAL 30A 240VAC $0.00 RFQ
1301530028 Molex, LLC PLUG/TRI-CORD GFCI 15A INLINE 2' $111.69 RFQ
1301530109 Molex Connector Corporation 20A GFCI AUTO1FT FLYINGLEADS $154.16 RFQ
1301530035 Molex Connector Corporation 15A GFCI PLGMANUAL50'MLD 3X5-15 $187.35 RFQ
PGFS-73105 Image PGFS-73105 Sensata Technologies/Airpax AUTO GFCI 30A 240VAC 18" $0.00 RFQ
PGFI-13011 Image PGFI-13011 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI 30A 120VAC 2' YEL $0.00 RFQ
1301530065 Molex Connector Corporation 15A GFCI AUTO50' 14W/15W47 $314.22 RFQ
1301530096 Molex Connector Corporation 15A GFCI PLUGMANUAL25'MLD 5-15 $143.74 RFQ
1301530137 Molex Connector Corporation 20A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN $200.22 RFQ
PGFR-120 Sensata Technologies/Airpax WALLPLUG GFCI 15/20A WHT 120V $0.00 RFQ
1301530023 Molex Connector Corporation 15A GFCI AUTO25'MLD 5-15 $150.57 RFQ
1301530025 Molex Connector Corporation 15A.TRI-CORD GFCI W/MOLD P/3-C $143.48 RFQ
PGFM-211-B-A1 Sensata Technologies/Airpax GROUND FAULT PROTECTION MODULE $140.22 RFQ
1301530098 Molex Connector Corporation 15A GFCI PLUGMANU25'3X5-15 $140.54 RFQ
1301530151 Molex Connector Corporation 20A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN $193.61 RFQ
PGFI-M040KYTT2 Image PGFI-M040KYTT2 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI 120VAC 2' YEL TRITAP $0.00 RFQ
PGFI-M040KYST2 Image PGFI-M040KYST2 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI 120VAC 2' YEL SNG TAP $0.00 RFQ
1301530077 Molex Connector Corporation 15A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN $260.52 RFQ
PGFI-13002-215 Sensata Technologies/Airpax GFCI 30A MULTI PHASE 120-208 $0.00 RFQ
PGFP-M110KYST25 Image PGFP-M110KYST25 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI 120VAC 25' YEL SNG $0.00 RFQ
PGFM-211-B-A1-188A Sensata Technologies/Airpax GROUND FAULT PROTECTION MODULE $221.05 RFQ
1301530085 Molex Connector Corporation 15A GFCI PLGMNL2'5-15 WR W/3005 $230.37 RFQ
1301530042 Molex Connector Corporation 15A.IN-LINE GFCI W/PLUG CONN $158.70 RFQ
PGFI-M04 Image PGFI-M04 Sensata Technologies/Airpax PLUG GFCI 120VAC 15A MAN RST $0.00 RFQ
1301530056 Molex Connector Corporation 15A GFCIAUTO2' 14W/15W47 $159.66 RFQ
1301530100 Molex Connector Corporation PLUG MANUAL 5-15A GFCI 120VAC $75.23 RFQ
1301350246 Molex Connector Corporation ANGLED PWR DIST BOX 15A/125V $275.54 RFQ
PGFI-12111 Image PGFI-12111 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI AUTO 20A 120VAC 2' $0.00 RFQ
PGFP-M11 Image PGFP-M11 Sensata Technologies/Airpax PLUG GFCI 120VAC 15A MAN RST $0.00 RFQ
1301530195 Molex Connector Corporation 30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN $353.06 RFQ
1301530079 Molex Connector Corporation 15A GFCI PLGMNL50'5-15 W/4RCPTCL $272.91 RFQ
PGFI-A040KYTT25 Image PGFI-A040KYTT25 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI 120VAC 25' YEL TRITAP $0.00 RFQ
PGFS-73005 Sensata Technologies/Airpax MANUAL GFCI 30A 240VAC 18" $0.00 RFQ
1301350263 Molex Connector Corporation OUTLET ANGL BOX 5-20 20A/120V 6' $292.75 RFQ
1301530192 Molex Connector Corporation 30A IN-LINE GFCI W/PLUG CONN $276.63 RFQ
PGFI-M040KYST25 Image PGFI-M040KYST25 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI 120VAC 25' YEL SNG $0.00 RFQ
1301530190 Molex Connector Corporation 30A/240V INLINE GFCIAUTO6' $309.00 RFQ
PGFI-A04 Image PGFI-A04 Sensata Technologies/Airpax PLUG GFCI 120VAC 15/20A AUTORST $0.00 RFQ
1301530135 Molex Connector Corporation 20A GFCI MANUAL W/26W/4727W47 $462.27 RFQ
1301530143 Molex Connector Corporation 20A IN-LINE GFCI W/PLUG BOX $257.18 RFQ
PGFI-12011 Image PGFI-12011 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI LOCKPLUGS 20A 120VAC $0.00 RFQ
PGFI-23011 Image PGFI-23011 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI 30A 240VAC 2' YEL $0.00 RFQ
PGFP-M110KYST2 Image PGFP-M110KYST2 Sensata Technologies/Airpax CORD GFCI 120VAC 2' YEL SNG TAP $0.00 RFQ
PGFS-13005 Image PGFS-13005 Sensata Technologies/Airpax GFCI MANUAL 30A 120VAC 18" $0.00 RFQ
1301530141 Molex Connector Corporation 20A INLINE GFCIAUTOW/3085-10 $271.97 RFQ