Yêu cầu báo giá

Tay hàn

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
S02-20-R-9CS1093 TE Connectivity Raychem Cable Protection SHIELD TERMINATOR $1.47 RFQ
SO63-2-W1-24-9-100CS2870 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 24 AWG LEAD $1.90 RFQ
CJ8362-000 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $5.37 RFQ
SO96-3-55-22-90CS786 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDR SLV .170" IMM RES W/LEAD $3.36 RFQ
SO63-3-W1-22-9-100CS2870 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 22 AWG LEAD $1.79 RFQ
1192347-9 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE COAX $3.09 RFQ
B-008-11 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $1.21 RFQ
CWT-6 Image CWT-6 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine SOLDERSLEEVE SHIELD TERMINATOR $1.90 RFQ
ST63-3-55-22-90 Image ST63-3-55-22-90 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ST63-3-55-22-90 $3.63 RFQ
S02-02-W1-24-9-100 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $1.99 RFQ
SO63-2-55-22-2 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 22 AWG LEAD $2.26 RFQ
SO63-2-9036-20CS2677 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 20 AWG LEAD $1.85 RFQ
SO63-1-W3-28-9CS2633 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 28 AWG LEAD $2.16 RFQ
751586-000 TE Connectivity Raychem Cable Protection SHIELD TERMINATOR $3.93 RFQ
B-053-70-02 TE Connectivity Raychem Cable Protection SHIELD TERMINATOR $9.95 RFQ
664565-000 TE Connectivity Raychem Cable Protection CABLE TERMINATION $5.31 RFQ
4-1193598-6 TE Connectivity Raychem Cable Protection SHIELD TERMINATOR $1.51 RFQ
B-155-3811 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE ONE STEP SHIELD $1.78 RFQ
D-181-3826-6/9 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SLEEVE TERMINATOR $0.00 RFQ
D-150-0314-NF TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine D-150-0314-NF $61.46 RFQ
041911-000 Image 041911-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine ST63-2-00 $1.82 RFQ
1-1194898-7 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $1.24 RFQ
775210-000 Image 775210-000 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SLEEVE IMMERS RESIS .650" $1.19 RFQ
S02-01-RCS453 TE Connectivity Raychem Cable Protection SHIELD TERMINATOR $1.51 RFQ
B-155-13-35-22-5 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE TERMINATOR AWG 22 $4.57 RFQ
SO96-2-55-22-95CS2815 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDR SLV .075" IMM RES W/LEAD $3.50 RFQ
S03-03-R-100 Image S03-03-R-100 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine S03-03-R-100 $4.84 RFQ
SO63-1-55-24-90 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 24 AWG LEAD $1.10 RFQ
D-142-65-202-7776 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $9.32 RFQ
D-108-09CS948 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $2.67 RFQ
D-128-04 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $0.48 RFQ
1-1194938-9 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $2.44 RFQ
S02-08-RCS453 TE Connectivity Raychem Cable Protection SHIELD TERMINATOR $1.46 RFQ
D-142-52CS918 Image D-142-52CS918 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine D-142-52CS918 $3.47 RFQ
620001-000 Image 620001-000 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine D-100-00 $1.79 RFQ
B-152-05-S TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $3.21 RFQ
SO63-3-9036-22 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 22 AWG LEAD $1.47 RFQ
D-144-13CS728 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $3.18 RFQ
B-150-17 Image B-150-17 TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine B-150-17 $18.23 RFQ
CB0219-000 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $4.21 RFQ
B-900-03 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $7.48 RFQ
SO63-3-00CS2567 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM W/O LEAD $1.19 RFQ
SO63-4-55-24-9 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 24 AWG LEAD $2.61 RFQ
S02-04-R Image S02-04-R TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine SOLDERSLEEVE IMMERS RESIS .750" $2.84 RFQ
B-801-48 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $3.65 RFQ
ST18-2-55-20-5 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $2.15 RFQ
S02-17-R-92 TE Connectivity Raychem Cable Protection SHIELD TERMINATOR $1.67 RFQ
CJ1042N001 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE $5.08 RFQ
B-044-22-02 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDERSLEEVE COAX $3.94 RFQ
SO63-2-55-22-5CS2864 TE Connectivity Raychem Cable Protection SOLDER SHIELD TERM 22 AWG LEAD $1.40 RFQ