Yêu cầu báo giá

Vải co nhiệt

hình ảnh Số Phần Nhà sản xuất của Sự miêu tả Giá bán Lượt xem
FITFAB-1 BK007 Image FITFAB-1 BK007 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC .47" X 50' $112.62 RFQ
HFT5000-60/30-0-250MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-60/30-0-250MM $1.07 RFQ
HFT5000-30/15-0-130MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-130MM $0.34 RFQ
HFT5000-12/6-0-SP Image HFT5000-12/6-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEATSHRNK FABRIC 12/6MM 500M BLK $1,179.52 RFQ
FITFAB-7 BK005 Image FITFAB-7 BK005 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 2.76"X100' $447.92 RFQ
H2F0.48BK25 Image H2F0.48BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 12MM 25' $62.87 RFQ
FITFAB-5 BK008 Image FITFAB-5 BK008 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.97" X 25' $121.33 RFQ
HFT5000-80/40-0-SP Image HFT5000-80/40-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEAT SHRINK FABRIC $11.42 RFQ
HFT5000-40/20-0-SP Image HFT5000-40/20-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M $8.71 RFQ
FITFAB-10 BK005 Image FITFAB-10 BK005 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 2.36"X100' $0.00 RFQ
HFT5000-100/50-0-150MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-100/50-0-150MM $1.16 RFQ
H2F1.18BK25 Image H2F1.18BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 30MM 25' $88.17 RFQ
HFT5000-50/25-0-SP Image HFT5000-50/25-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M $10.66 RFQ
FITFAB-3 BK004 Image FITFAB-3 BK004 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.18"X200' $407.12 RFQ
FITFAB-9 BK004 Image FITFAB-9 BK004 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.18"X200' $0.00 RFQ
HFT5000-30/15-0-305MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-305MM $0.79 RFQ
HFT5000-25/12-0-460MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-25/12-0-460MM $1.19 RFQ
HFT5000-60/30-0-310MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-60/30-0-310MM $1.29 RFQ
HFT5000-20/10-0-105MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-20/10-0-105MM $0.22 RFQ
FITFAB-8 BK007 Image FITFAB-8 BK007 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC .71" X 50' $0.00 RFQ
H2F1.38BK Image H2F1.38BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 35MM 100' $0.00 RFQ
HFT5000-60/30-0-100MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-60/30-0-100MM $0.36 RFQ
HFT5000-60/30-0-SP Image HFT5000-60/30-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M $11.59 RFQ
HFT5000-25/12-0-140MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-25/12-0-140MM $0.33 RFQ
HFT5000-30/15-0-180MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-180MM $0.46 RFQ
H2F0.79BK Image H2F0.79BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 20MM 100' $237.86 RFQ
FITFAB-3 BK007 Image FITFAB-3 BK007 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.18" X 50' $143.33 RFQ
HFT5000-30/15-0-330MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-330MM $0.85 RFQ
HFT5000-34/17-0-SP Image HFT5000-34/17-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEAT SHRINK 1=1M $5.39 RFQ
H2F0.48BK Image H2F0.48BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 12MM 100' $190.89 RFQ
HFT5000-30/15-0-140MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-140MM $0.36 RFQ
HFT5000-50/25-0-45MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-50/25-0-45MM $0.15 RFQ
FITFAB-4 BK004 Image FITFAB-4 BK004 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.57"X200' $490.81 RFQ
HFT5000-30/15-0-50MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-50MM $0.11 RFQ
H2F1.97BK25 Image H2F1.97BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 50MM 25' $123.62 RFQ
FITFAB-5 BK005 Image FITFAB-5 BK005 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC 1.97"X100' $301.49 RFQ
HFT5000-30/15-0-65MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-30/15-0-65MM $0.17 RFQ
FITFAB-2 BK007 Image FITFAB-2 BK007 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC .79" X 50' $134.50 RFQ
HFT5000-25/12-0-220MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-25/12-0-220MM $0.52 RFQ
H2F2.75BK Image H2F2.75BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 70MM 100' $572.97 RFQ
HFT5000-25/12-0-470MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-25/12-0-470MM $1.10 RFQ
FITFAB-1 BK004 Image FITFAB-1 BK004 Alpha Wire HEATSHRINK FABRIC .47"X200' $281.46 RFQ
HFT5000-20/10-0-SP Image HFT5000-20/10-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEATSHRK FABRIC 20/10MM 400M BLK $1,132.23 RFQ
H2F3.15BK Image H2F3.15BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 80MM 100' $0.00 RFQ
H2F3.15BK25 Image H2F3.15BK25 Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 80MM 25' $0.00 RFQ
HFT5000-70/35-0-SP Image HFT5000-70/35-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEATSHRK FABRIC BLK 1=1M $15.95 RFQ
HFT5000-25/12-0-280MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-25/12-0-280MM $0.66 RFQ
HFT5000-60/30-0-160MM TE Connectivity Raychem Cable Protection HFT5000-60/30-0-160MM $0.68 RFQ
HFT5000-6/3-0-SP Image HFT5000-6/3-0-SP TE Connectivity Raychem Cable Protection HEAT SHRINK 1=1M $4.29 RFQ
H2F1.58BK Image H2F1.58BK Techflex 2:1 FAB HEATSHRINK BLK 40MM 100' $348.45 RFQ